Rắc rối vì cái tên

Nguyễn thượng Chánh

 

 

Sống tại Âu Mỹ , người Việt Nam mình thường hay bị rắc rối vì cái tên . Theo kiểu cũa mình thì cái tên luôn luôn phải ở chót, sau cái họ và sau cã chử lót nếu có . Ở đây, theo kiểu cũa Tây thì phải đảo ngược lại, tên, chử lót, rồi cuối cùng mới là họ . Nội cái vụ chử lót không thôi mà đôi khi củng phải nhức đầu. Tây họ thường hay hỏi mình đó là cái gì vậy? Mà thật ra mình cũng không biết nó là cái gì vậy , tại sao có người thì có chử lót còn người khác thì lại không ? Rồi mình phải cắt nghỉa vòng vo Tam Quốc cho họ hiểu, mà cũng không chắc gì họ hiểu cho lắm đâu . Thôi thì bỏ quách chử lót ra cho nó nhứt cử lưỡng tiện . Còn vụ có người còn có tên đôi tên kép nữa . Có tên thì dài ngoằn dài ngoèn một hơi 4,5 chử , cho nên mổi khi phải điền vào hồ sơ hay giấy tờ thì gặp rất nhiều khó khăn, vì không đủ chổ viết , mà cũng không biết điền vào hàng nào cho nó đúng tên đúng họ của mình . Các con em VN sống tại đây thuờng được cha mẹ đặt thêm tên Tây tên Mẽo cho bạn bè nó dể kêu . Còn cái vụ tên VN ở đây mình không được bỏ dấu theo kiểu mình cũng gây nhiều phiền toái hết sức , không biết gọi sao cho đúng tên cúng cơm của người ta chớ không thì kỳ chết đi, mích lòng lắm . Tên Việt Nam mà dịch ra tiếng ngoại quốc cũng ngon lành lắm chớ , như Tốt là Bon, Good , Tân là Nouveau, New , Thu là Automne , Autumn , Giàu là Riche ,Đức là Allemand , Lể là Fête , Lan là Orchidée , Thơm là sent bon, good smell …. Còn tên Tây tên Mỹ mà dịch ra tiếng Việt cũng đôi khi thấy ngộ lắm , như Toronto là Tổ Rồng To, Montreal là Mộng lệ an,San Francisco là một trăm quan tiền sáu cô , Jean Talon là Jean Tà Lởn , Côte des Neiges là Dốc tuyết , Bush là buội cây, Charette là Xe bò , LeBoeuf là con bò, Paradis là Thiên đàng , Bouvier là tên 1 loại chó, Armstrong là tay mạnh , Pierre , Stone là Đá , Gate cái cỗng , LeBlanc Bạch , LaMontagne là Núi , PainChaud là Bánh mì nóng , Claire Lavoie là Đường trống , LaRivière là sông, Sovo là Sợ vợ vv…. Mình còn cái vụ nói lái nữa chớ. Chỉ cần thêm 1 vài chử sau cái tên cúng cơm là nó trở thành 1 cái tên mới ngộ lắm , thí dụ như các tên : Hậu, Thu, Lan, Công , Tốt , Tôn, Paul, Đức , Đậu, Bồn, Dủ, Cự, Mao, Thái , Lài , Đại ,Chánh, Cảnh vv…. Hồi còn đi học, nhứt quỉ , nhì ma , thứ ba là học trò , nên thầy bà gì cũng bị học trò đặt thêm tên hết . Nghỉ lại cũng vui vui .

Montreal, March 27, 2005