Nguyễn Thượng Chánh

 

Tiểu sử

 • Nguyễn thượng Chánh
 • Sinh năm 43 tại Cầnthơ
 • Một vợ , 2 con ( children !)
 • Trung học Jean Jacques Rousseau , Saigon
 • Kỹ sư Súc Khoa, K5, CDNLS Saigon ( 1967)
 • DVM , Chulalongkorn Unversity, Bangkok ThaiLand ( 70-73)
 • Giao chức tại Đại Học Cầnthơ từ 1967 đến ngày vượt biên
 • Vượt biên năm 1980, hiện định cư tại Montreal
 • Nghề nghiệp tại Canada : công nhân lao động chân tay nh?máy Georgetown Seafoods , tại Prince Edward Island (PEI) Canada( 2 tháng năm 80 ), Nhổ thuốc l?1 vụ mùa tại PEI, nhổ rau hoa tại PEI, 1 vụ mùa , công nhân lao động tại 1 nh?máy tiện ở Montreal ( 6 tháng năm 1980-81).
 • DMV , Universit?de Montreal ( 81-85 ). Từ 1985 đến nay (2005) Veterinarian Inspector , Food Inspection Agency ( CFIA) .
 • Sở thích : làm vui ḷng vợ con ḿnh , tôn chỉ : Nhứt vợ nh?Trời thứ ba l?Em vợ !
 • Tính xấu : ôi thôi nhiều lắm nhớ không hết đâu . Vẩn c̣n ái dục tham sân si đủ thứ.
 • Ghét nhất: sự không thành thật hay ba xạo qu?lố .
 • Ở nh?: hay lúc thúc trong bếp với b?x?/font>
 • Kinh nghiệm: đổ rác , dọn dẹp nh?cửa theo lệnh trên ( chớ thật sự tui làm biếng lắm ! ) , xúc tuyết , cắt cỏ , rửa xe ,xách giỏ, ai biểu sao tui làm vậy
 • Đạo Phật, tin vào thuyết Luân Hồi Nhân Quả , thỉnh thoảng mới đi chùa như mọi người.
 • Rất quan tâm đến Dưỡng Sinh Bệnh Tật v?sợ chết . Ăn uống kỷ lưỡng điều độ , bỏ thuốc l?từ 1982 , beer rượu giới hạn tối đa , chút chút với bạn b?cho vui v?cũng để tránh bị mất bằng lái xe .
 • Thể thao không biết nhiều, nhưng biết chạy jogging từ 10 năm nay, 10 km mổi ngày , trung b́nh 50 km /tuần. Đ?tham gia Marathon International de Montreal năm 2004 v?sẻ tiếp tục tham dự 1 lần nửa September ,2005.
 • Hobbies : ham đọc sách khoa học, từ năm 2000 đ?bày đặt viết báo chùa dạy khôn thiên hạ về ăn uống v?bệnh tật . Đ?viết trên 45 bài . Thường đăng trong tờ Thời Báo Canada , Thời Mới Montreal, Nội San Hội DS Vietnam Quebec, Nội San Hội Phụ Nử VN Montreal, Nội San Hội Cựu giáo chức VN tại Quebec, Nội san Hội Cao Niên Montreal ?V?nhiều nhất v?thường xuyên nhất trong Website Gia Đ́nh Nông Nghiệp www.giadinhnongnghiep.net
 • Phần thưởng : The President’s National Awards, Community Service (CFIA,2000) , The Queen ’s Golden Jubilee Medal ( 2002) .

 

Montreal ,July 17, 2005