Mảnh gương hai mặt

Phỏng theo tác phẩm Plaidoyer pour le Bonheur của Matthieu Ricard

 

NGUYỄN THƯỢNG CHÁNH

Nếu bằng cách nầy hay cách khác mà chúng ta cố tìm cho được Hạnh Phúc, thì có lẻ khát vọng chính đáng nầy khó thành tựu được . Đấy là thảm kịch chung của nhân loại . Ai củng sợ khổ cả, nhưng mọi người vẩn vô tình lao đầu vào hướng đó mà không hay. Muốn có được hạnh phúc , nhưng lại quay mặt bỏ đi về hướng khác . Đôi khi chính những phương cách để giãm khổ lại là những nguyên nhân làm gia tăng sự khổ ải . Tại sao vậy ? Vì chúng sanh vụng về và quan niệm sai lầm về Hạnh Phúc ? Nếu cội nguồn của Hạnh Phúc là ở bên ngoài ( gia đình, bạn bè, tiền tài, địa vị, danh vọng … ) thì không có ai có thể vói tới được , vì lòng ham muốn của con người là vô giới hạn . Ta càng chạy theo Hạnh Phúc đó thì Hạnh Phúc đó càng xa lánh chúng ta . Có người cảm thấy không bao giờ mình có được Hạnh Phúc cả mặc dù họ có đủ tất cả điều kiện để có Hạnh Phúc . Ngược lại có người khác , nghèo khó, hoạn nạn triền miên, không gia đình, không bè bạn, nhưng họ vẩn cảm thấy Hạnh Phúc trong cuộc sống . Họ rất dửng dưng,bình thản, tâm thanh tịnh trước mọi nghịch cảnh . Phải chăng Hạnh Phúc chỉ là một tâm trạng hay đó chỉ là một cảm nhận chủ quan của mổi con người ? Không ai có thể cho ta Hạnh Phúc củng như không có ai có thể bắt ta khổ đau được ! Hạnh Phúc phải được tìm từ bên trong của chúng ta mà thôi . Muốn có Hạnh Phúc thật sự chúng ta cần phải bắt đầu tự cải hóa chính bản thân chúng ta …

 

 

Mathieu Ricard : sinh năm 1946 tại Pháp quốc. Doctorat en génétique cellulaire , mộn đệ của Gs Francois Jacob ( prix Nobel) . Nhờ có cơ duyên với Phật pháp, nên đả từ bỏ cuộc sống thế tục từ hơn 30 năm nay và xuất gia thọ giới các cao Tăng Tây Tạng ở vùng núi Hy Mã Lập Sơn . Ông đả trở thành nhà sư và đả viết nhiều sách rất gía trị về Phật giáo . Trong số công trình của Ông , cần phải kể đến tác phẩm << L’infini dans la paume de la main, du Big Bang à l’Éveil >> bàn về nhân sinh quan và vủ trụ quan qua cái nhìn của Phật giáo và của Khoa học . Tác phẩm đả được biên soạn chung với Gs Trịnh xuân Thuận PhD Astrophysicien , đại học Virginia, Hoa Kỳ . Hiện nay nhà sư Matthieu Ricard là thông dịch viên Pháp ngử của Đức Dalai Lama và ngài trụ trì tại chùa Shéchèn, Népal .

Montreal, October 26, 2004