Chương Trình Xe Lăn Miễn Phí

 

From: "White Sand" whitesandvn@yahoo.com

Sent: Sunday, April 10, 2005 11:56 PM
Subject: Chương Trình Xe Lăn Miễn Phí

Cac ban K16,
Hội Rotary International Úc châu và các ân nhân bảo trợ cung cấp xe lăn trên toàn cỏi
VN, vậy các bạn biết bất cứ ai bị bệnh tật cần xe lăn xin liên lạc để lập danh sách như thông báo dưới đây, xin các bạn đọc để lấy địa chỉ.

Vũ. 
-------------------------------o0o--------------------
From: "thien cao" CaoThien45@yahoo.com 

Date: Mon, 28 Mar 2005 09:11:00 -0800 (PST)
Subject: [CAODAITESTAMENT] Re: Xe lan, thêm các chi
tiết cần biết (vietnet & Unicde)

Vietnet

1. Chương trình cung cấp phân phối xe lăn miễn phí cho thương phế binh, người già,
người bịnh và người tàn tật do Hội Rotary International Úc Châu đài thọ

2. Hiện nay có chuà Tường Quang, một Sư cô tại Q.4 Saigon đã phân phối gần 1,000 chiếc xe lăn trong mấy tháng qua. 

3. Hội Rotary International đã và đang cung cấp xe lăn cho dân chúng Phi châu

4. Hội Rotary International Úc châu và các ân nhân bảo trợ cung cấp xe lăn, trả tiền
chuyên chở và kể cả thuế nhập cảng phải đóng.

5. Các thành viên tình nguyện trên toàn cỏi VN chỉ bỏ công và thì giờ cho công việc từ
thiện tìm nhu cầu chính xác và việc phân phôi này không phải trả bất cứ chi phí nào,
kể cả chi phí phân phối.

6. Chúng tôi cần các trung tâm phân phối xe lăn miễn phí do cá nhân hay tổ chức tôn
giáo, từ thiện khắp cùng VN: Miền Tây nam VN, Saigon, Bình Định, Đà nảng, Hà nội v.v...

7. Xin lập danh sách tên họ, địa chỉ nạn nhân, hình ảnh chứng thật nhu cầu cần xe
lăn

8. Bởi vì mỗi lần gởi là khỏan 100 chiếc xe lăn. Cho nên danh sách nhu cầu có trên
dưới 100 người cần xe lăn thì xin Qúi vị gởi cho chúng tôi càng sớm càng tốt. Còn
nếu ít thì chung tôi gom lại nhiều nơi một lần để gởi đi, và thông báo các nơi lẻ
tẻ tiếp xúc các trung tâm gần nhất để kỳ nhận phân phát.

Địa chỉ
Thiên Lý Bửu Toà
Chương trình Phước thiện: Xe lăn miễn phí
12695 Sycamore Ave
San Martin CA.95046
Tel (408) 683-0647

E-mail: caothien45@yahoo.com 

TS Cao L. Thiện
Thánh danh Huệ Tánh