CHƠI VỚI CHÁU: BẮN SÚNG

 

Sau ngày dài làm việc ở sở,

Về đến nhà định thở một hơi,

Cháu chạy ra mặt mũi tươi cuời:

- “Ông ngoại ơi,

Jacket on, mình chơi bắn súng.”

 

Nhìn thằng bé thương thương đầy bụng,

Kiếng đeo mắt, hai súng hai tay,

Mặc áo giáp, cái miệng nói ngay:

- “Goggles ông, gun đây, jacket.”

 

- “Pang …..

Đạn của ông chưa bắn đã hết?”

- “Humm…

Ông quên load bullets cái gun!”

- “Pang, pang … pang, pang…”

Hai ông cháu chạy đuổi rần rần,

Nấp sau cột, núp quanh bàn ghế,

Qua phòng khách, nhà bếp, phòng ăn,

 

- “ Pang…  pang, pang …..

Hah, hah, hah…

You got shot, ông phải lăn ra đất.

Put your gun down!  Your hands up!

Now, you give up, do you?”

 

- “Yeah,

Ông thua rồi, mình nghỉ đi thôi,

Dẹp đồ chơi để rồi ăn tối.”

- “No, no…  bụng con đâu có đói,”

 

- “Pang, pang…  pang…..

Trúng con rồi,” ông hỏi, “thua chưa?”

- “Chưa thua,

Ông bắn bừa trúng vào jacket.”

Ông hụt hơi, cháu chưa thấm mệt.

 

Copyright TNT 12/02/07