TRĂN TRỞ

Đm khuya độc ẩm một mnh ta

Tm sự đầy vơi với chn tr

Ngonh lại n văn, trang sch mở

Nhn ra song cửa, bng trăng sa

Tr ngon nghi ngt, sao t ti

Sưởi ấm bập bng, vẫn xt xa

Thơ viết mấy dng cn dang dở

Bng khung nhớ đến chốn qu nh.

***

Bng khung nhớ đến chốn qu nh

Xun đến, thu về, đng lại qua

Kẻ ở mi mn sầu chốn cũ

Người đi trăn trở nhớ qu xa

Qu hương gởi lại thời son trẻ

Đất khch tạm dung buổi xế t

Một thong m nay đầu trắng bạc

Nửa buồn, nưả hận cảnh bn ba.

Hong Vũ