Tôi Yêu Đất Nước Này!

Lời kết thúc của nữ Dân Biểu gốc Việt Murphy sau buổi điều trần về vụ 6 tháng 1, 2021 tại Quốc Hội Hoa Kỳ

(ngày 12 tháng 7, 2022)

https://www.youtube.com/watch?v=1ZXDsiYSpj0

Nữ Dân biểu Murphy:

Tại một trong những phiên điều trần đầu tiên của chúng tôi, vị chủ tịch ủy ban Thompson đã giải thích rằng các thành viên của ủy ban này sẽ không dành nhiều thời gian để nói về chúng tôi, mà chúng tôi sẽ để bằng chứng đóng vai trò hướng dẫn, và vị chủ tịch đã đúng bởi vì đây không phải là việc quảng bá chúng tôi như những cá nhân, mà là việc bảo vệ đất nước mà chúng ta yêu quý và đó là bảo tồn những gì thực sự làm cho nước Mỹ vĩ đại, là nhà nước pháp quyền, các cuộc bầu cử tự do và công bằng, và sự chuyển giao quyền lực một cách hòa bình từ một nhà lãnh đạo được đắc cử sang nhà lãnh đạo được đắc cử kế tiếp.

Nhưng xin được nói vài lời về bản thân tôi và tại sao tôi hãnh diện được phục vụ trong ủy ban này. Tôi là thành viên duy nhất của ủy ban này không được may mắn sanh ra là một người Mỹ. Tôi sanh ra ở Việt Nam sau chiến tranh Việt Nam, gia đình tôi và tôi chạy trốn khỏi một chính quyền cộng sản và được hải quân Hoa Kỳ cứu vớt, và được cho cư ngụ tại Hoa Kỳ. Lòng yêu nước của tôi bắt nguồn từ lòng biết ơn của tôi đối với ân huệ và lòng rộng lượng của nước Mỹ. 

Tôi yêu đất nước này. 

Vào ngày 6 tháng 1, bốn thập kỷ sau khi gia đình tôi chạy trốn khỏi một nơi mà quyền lực chính trị bị chiếm đoạt bằng bạo lực, tôi đang ở trong thủ đô Hoa Kỳ và trốn chạy những người Hoa Kỳ là thành viên của một đám đông giận dữ bị dối gạt bởi một vị Tổng thống và những người có quyền lực khác cố gắng thuyết phục họ mà không có bằng chứng rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp khỏi họ, một số người trong bọn họ sau đó đã cố gắng sử dụng bạo động để lật ngược kết quả của một cuộc bầu cử tự do và công bằng. 

Mục tiêu quan trọng của ủy ban chúng tôi là chống lại điều tưởng tượng hư cấu bằng những sự thật để tạo ra một hồ sơ đầy đủ cho người dân Mỹ và cho hồ sơ lịch sử, để nói lên sự thật về những gì đã xảy ra, và lý do tại sao việc đó xảy ra, để đưa ra các đề nghị để việc này sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa, để bảo vệ nền dân chủ của chúng ta. 

Đối với tôi, không có gì yêu nước hơn là điều đó. Xin cảm ơn ông chủ tịch, tôi xin nhường diễn đàn lại cho quý vị.

 

Hồng Hà tạm dịch.