Ý kiến Bác sĩ:                                                                        

Thằng Người Gỗ Bích nô cô bị tụi cướp lường gạt và đem treo cổ; được Nàng Tiên Tóc Xanh đem về khám bác sĩ:

Nàng tiên đứng trước cửa, bồng Bích nô cô vào, đặt trong một phòng chung quanh tường bằng xa cừ. Nàng mời các vị bác sĩ có tiếng trong vùng đến.

Trước cả là Bác sĩ  Quạ rồi đến Cú Mèo, cuối cùng là Dế Mèn biết nói.

Nàng tiên cất tiếng nói cùng các vị bác sĩ  lúc ấy đang vây quanh giường của Bích nô cô:

-Tôi muốn các người xem thử Thằng Người Gỗ này hiện còn sống hay đã chết!

Nghe hỏi thế bác sĩ  Quạ bước đến chẩn mạch Bích Nô Cô, sờ vào mũi và ngón chân, và sau khi khám xong , liền dõng dạc tuyên bố:

-Theo ý tôi thì Thằng Người Gỗ này quả thật đã chết rồi. Nhưng nếu có một sự tình cờ nào run rủi khiến nó chưa chết thì lúc ấy hẳn là nó còn sống.

Cú Mèo nói:

-Tôi rất tiếc đã phải phát biểu ý kiến trái hẳn ý kiến của bạn đồng nghiệp và bạn thân của tôi là Bác sĩ  Quạ. Vì đối với tôi thì Thằng Người Gỗ này bao giờ cũng vẫn còn sống. Nhưng nếu có một sự tình cờ run rủi khiến nó không thể sống được nữa thì nghĩa là nó thật đã chết rồi.

-Còn ý kiến của ngươi thì sao? Sao ngươi không nói gì cả? Nàng tiên hỏi Dế Mèn Biết Nói như vậy.

-Tôi nói rằng một ông thầy thuốc thận trọng trong lúc chưa biết nói thế nào thì thà đừng nói. ..

(trích Thằng Người Gỗ  của C. Collodi, Buu Kế dịch)

 Lời bàn:

Bác sĩ thường là mục tiêu của các chuyện hài hước. Ðây là một trong những đoạn  ý nhị và đáng ghi nhớ nhất đối với tôi. Trong mấy chục năm hành nghề, mỗi lần nghe những ý kiến chuyên môn trái ngược nhau, lại nhớ đến đoạn này. Ngoài ra, nếu các cháu thích phim hoạt họa Pinocchio, quí vị nên tìm cuốn cách của C. Collodi (1826-1890; người Ý) cho cháu đọc hoặc đọc bản dịch của  Bửu Kế (Giải nhất cuộc thi tiểu thuyết của Hội Phụ Huynh Học Si Việt Nam, NhàXuất Bản Xuân Thu).

 Bs Hiền.

Về đầu trang Về Mục Lục