Ngày Đó Chúng Mình 

 

(The way we were)

 


(Image source : Laura Moes) 

 

The Way We Were

 

Memories light the corners of my mind

Misty water-colored memories of the way we were

Scattered pictures of the smiles we left behind

Smiles we gave to one another for the way we were

Can it be that it was all so simple then

Or has time rewritten every line

If we had the chance to do it all again

Tell me, would we?

Could we?

Memories may be beautiful and yet

What's too painful to remember

We simply choose to forget

So it's the laughter we will remember

Whenever we remember

The way we were

The way we were

 

Songwriters: Alan Bergman / Marilyn Bergman / Marvin Hamlisch

Barbra Streisand "The Way We Were" https://youtu.be/uBPQT2Ia8fU


 

Ngày đó chúng mình

 

Ký ức thắp sáng góc khuất tâm trí ta

Những ký ức mờ ảo như tranh màu nước về chúng ta ngày đó thế nào

Rải rác hình bóng những nụ cười ta để lại đằng sau

Những nụ cười ta trao nhau vì ngày đó trong mắt ta chúng mình nhìn thấy nhau như thế

Có thể nào tất cả hồi đó giản dị đến thế sao

Hoặc thời gian đã viết lại mỗi dòng ký ức?

Nếu chúng ta được cơ hội làm lại tất cả từ đầu 

Hãy nói đi, chúng ta thật có muốn không?

Có được không?

Ký ức có thể đẹp thật đấy,

Tuy những điều  nếu nhớ sẽ quá đớn đau

Chúng ta chỉ đơn giản chọn quên đi

Cho nên, chúng ta sẽ nhớ những tiếng cười thôi

Mỗi khi chúng ta hồi tưởng

Ngày đó chúng mình như thế
Ngày đó chúng mình như thế


 

Nhạc sĩ: Alan Bergman / Marilyn Bergman / Marvin Hamlisch


 

Hồ văn Hiền dịch

Ngày 11 tháng 12 năm 2018 

Ce que nous étions

 

Les souvenirs
Comme (*) les coins de mon esprit
Les souvenirs d'aquarelle floue
De ce que nous étions
Des images éparpillées
Des sourires que nous avons laissés derrière nous
Des sourires que nous nous échangions
Pour ce que nous étions

Se pourrait-il que tout ait été si simple alors
Ou le temps a-t-il réécrit chaque ligne
Si nous avions l'opportunité de tout recommencer
Dis-moi - Le ferions-nous ? Le pourrions-nous ?

Les souvenirs
Peuvent être beaux et pourtant
Ce dont il est trop pénible de se souvenir
On choisit simplement d'oublier

Alors c'est des rires
Dont nous nous rappellerons
Dès que nous nous rappellerons
De ce que nous étions
De ce que nous étions


 

Bản dịch tiếng Pháp

(https://lyricstranslate.com/en/way-we-were-ce-que-nous-etions.html)

(*) Chỗ này dịch giả có thể đã dịch "like" ((giống như) thay vì "light" (thắp sáng, chiếu sáng) trong câu đầu:

Memories "like" the corners of my mind...

thay vì như trong nguyên bản:

Memories light the corners of my

 

Songwriters: Alan Bergman / Marilyn Bergman / Marvin Hamlisch

Barbra Streisand "The Way We Were" https://youtu.be/uBPQT2Ia8fU