Trường Quốc Gia Nông Lâm Mục Blao

 

 

Khi đọc được những dòng chữ nầy, bạn đã có ý định thăm viếng hoặc tìm hiểu thêm về Trường Quốc Gia Nông Lâm Mục Blao.  Trường không còn nữa.  Tuy nhiên, với hầu hết anh chị em NLM, Trường là một phần của cuộc sống và là một hiện thực trong tâm trí.

 

Mời bạn vào thăm Trường cũ xem các hình ảnh ngày xưa.  Mời bạn sống lại những ngày xưa thân ái trong các bài do anh chị em viết về Trường, về Thầy, về Bạn,... và về những kỷ niệm vui buồn của thời mộng mơ.  Những hình ảnh ngày nay, nối tiếp những hình ảnh ngày xưa, cho thấy đàn con của Trường, gần nửa thế kỷ xa cách, lòng vẫn nhớ Trường, kính Thầy, và quý mến Bạn.  Tình thầy trò và tình bằng hữu bắt nguồn và được hun đút trong chiếc nôi NLM không phôi phai.

 

Nếu vì không gian ngăn cách không thăm viếng nhau được, chúng ta hãy gặp nhau trong tâm trí nơi Trang Nhà NLM.  Trang Nhà NLM chứa bao kỷ niệm và gói ghém nhiều thâm tình.  Hằng ngàn hình ảnh, tài liệu lịch sử và bài viết từ năm 1955 đến nay được thu thập và trình bày thứ tự dễ xem. Mong bạn để thời giờ vào thăm qua rồi viếng lại.  Mỗi trang sau đó có nhiều hình ảnh thu gọn (Thumbnail) và móc nối (Link) đến các trang khác chi tiết hơn.  Muốn xem hình ảnh lớn, hãy đặt mủi tên trên hình nhỏ, rồi bấm chuột.  Muốn qua trang khác, đặt mủi tên trên móc nối, rồi bấm chuột.

 

Cám ơn tất cả các bạn đã gởi hình ảnh và viết bài.  Cám ơn các bạn đã hợp tác, cung cấp phương tiện, và khuyến khích thực hiện Trang Nhà NLM.  Hiện nay trong Trang Nhà NLM, chỉ có trang nhà riêng của Khóa 2 và Khóa 5.  Mong các bạn xem đây như một bước đầu để mọi khóa NLM nối tiếp hiện diện trên mạng Internet.  Trang Nhà NLM sẽ yễm trợ kỷ thuật cho khóa nào muốn thiết lập trang nhà riêng cho khóa mình.

 

Xin liên lạc: QGNLM@sbcglobal.net  để góp bài và hình ảnh.

 

                          Mời bạn vào xem:

 

Trang Nhà NLM

 

Thư ngỏ                 Bản Tin NLM

  

Tuyển Tập 50 Năm

 

Trang Nhà Khóa 2 

 

Kỷ Yếu Hình Ảnh 50 Năm  

 

Tung Cánh Chim Bay        Âm Hưởng Blao

 

C̣òn Đó Những Qua Đi

 

Trang Nhà Khóa 5

 

Kỷ Yếu      Tuyển Tập

 

Hình Ảnh       Tin Tức

 

Cây Cỏ Rừng Ngập Nước Cà Mau

 

Gia Trang QGNLM 

 

Click here if you can not read this page in Vietnamese.