Vĩnh biệt Lê Hữu Trung

 

Trước khi kết thúc tuyển tập, anh em phụ trách dành những trangcuối đăng một bài viết của Anh Lê Hữu Trung, bài "Bàn Tay Vạn Năng" để nói lênlời vĩnh biệt với anh, một con người suốt đời đă sống cho khoa học...Anh Trung ơi, những người bạn trước sau như một của anh lúc nào cũng trân trọng dành cho anh một nén hương ḷng...

 

Anh em phụ trách tuyển tập


TUNG CÁNH CHIM BAY -  TUYỂN TẬP KỶ NIỆM 40 NĂM TỐT NGHIỆP KHÓA 2 NÔNG LÂM MỤC BLAO

 

Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay