CHU HỮU TÍN

Thương tiếc

LÊ HỮU TRUNG

 

Các Bạn NLM, K2 Thân Mến,

 

Bạn Lê Hữu Trung đã vĩnh biệt tất cả chúng ta sáng ngày 10/02/1998 tại Thành phố H Chí Minh, Việt nam. Tôi rất xúc động khi nhận tin trên và cảm thấy mình hình như có lỗi với người vừa khuất bóng vì chưa có thể hoàn thành một lời hứa.  Cuối năm 1996 tôi có đến thăm Phi Long tại đường Huỳnh Văn Bánh.  Lúc ra về Phi Long và tôi lội bộ đi photo các bài viết của Phi Long với các tựa đề là:

 

            1. Tình bạn: niềm vui khó đạt

          2. Nhiều... ít... và nỗi cô đơn

          3. Nỡ nào.

 

Chúng ta mọi người đều biết là Lê Hữu Trung còn có tên là Phi Long. 

Nhưng rất ít người trong số chúng ta biết đến tên Thiên Cảm, một bút danh của Phi Long Lê Hữu Trung.

 

Ðể tưởng niệm 100 ngày mất của Lê Hữu Trung, tôi xin thắp nén hương lòng và trích đoạn các bài viết trên để các bạn xem và coi như việc tạ lỗi với người đã khuất vì chưa kịp thông báo những nhận xét của tôi về các bài viết trên, cũng như gửi bài viết của tôi để trao đổi theo hướng thị trường kinh tế hiện nay.

 

Tôi còn biết ơn Phi Long đã tự tay pha cà phê đen cho tôi uống tại văn phòng Viện Khảo Cứu Miền Nam, vào một ngày cuối năm 1996. Thật không ai ngờ lần gặp mặt trên lại là lần gặp cuối cùng và mãi mãi giữa Phi Long và tôi.

 

Phi Long ơi! Bạn hãy yên nghỉ nhé! Các bạn chúng ta đều đang hướng tâm tư về bạn và đang đọc bài viết của bạn đây. Vĩnh biệt Phi Long.

 

Chu Hữu Tín

28/3 Sư Thiện An

Vĩnh Lạc, Rạch Giá

Kiên giang, Việt Nam

                                                                                                                                          

TB: Thư này đã gửi sang Mỹ cho Hoàng  Tổng 

       và các bạn đồng thời xin thông báo đến 

       các bạn còn ở lại trong nước.

                                         RG 10/02/1998

                                         Chu Hữu Tín


TUNG CÁNH CHIM BAY -  TUYỂN TẬP KỶ NIỆM 40 NĂM TỐT NGHIỆP KHÓA 2 NÔNG LÂM MỤC BLAO

 

Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay