Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay

 

 

THẰNG BỜM 

LÊ VĂN TUYỂN

  

Trước khi vào thơ

Câu chuyện để đời của Phú Ông và thằng Bờm, người Việt ai đă học qua ít nhiều văn chương b́nh dân đều biết, duy có nụ cười kết thúc cuộc đối thoại giữa Phú Ông và thằng Bờm th́ được hậu thế lư giải một cách đơn sơ là Bờm vốn thực dụng, thấy xôi th́ cười! Nội dung của bài thơ, tác giả cho ta biết nhân vật Bờm nghèo xơ xác, chỉ có cái quạt mo thôi, chứ không có một câu hay một lời nào mô tả Bờm khờ dại.

Khi cuộc mặc cả kết thúc bằng một nụ cười của Bờm, nụ cười đó làm ta suy nghĩ. Con người vốn sử dụng nụ cười trong mọi t́nh huống: vui, buồn, thương, ghét, sướng, khổ, đồng cảm, phản bác và ngay cả khi kính trọng hay khing bỉ. V́ vậy nụ cười của Bờm trong bài thơ chỉ có Bờm mới biết là Bờm dùng nụ cười đó trong t́nh huống nào.

Đó là Bờm của thời đại mà con người c̣n sống chất phác. C̣n Bờm ngày nay th́ hoàn toàn khác. Lê Văn Tuyển tâm sự bài thơ của Anh cũng như tuyển tập này. Tuyển tập chỉ là Kỷ vật th́ bài thơ của anh chỉ là một niềm khao khát tự do, không vần điệu, không niêm luật, không nội dung. Bài thơ làm cho chúng ta nghĩ có lẽ con người sẽ sống hạnh phúc hơn nếu anh ta không cần giấy tờ tùy thân và cái đồng hồ.

(Anh em Phụ Trách Tuyển Tập)


THẰNG BỜM

                                          (Thơ Tự Do)

Đời thường hỏi Bờm sao khó ngủ?

Bờm bảo rằng lo lắng đủ điều!

Đời xót thương t́m cho ra lẽ.

Mới biết rằng bởi việc nước việc nhà.

Nên Bờm âu sầu thờ thẩn măi.

Cũng có khi Bờm có điều riêng lẻ

Bờm vẫn dấu không nói một lời.

T́nh cờ một hôm Đời biết rơ

Bờm thường thích xơi trái đu đủ

Bờm đem bỏ vào trong cái hủ

Bờm thường dấu kín trên đầu tủ

Bờm đợi cho mọi người đi ngủ

Bờm mới rón rén tới đầu tủ

Bờm nhẹ nhàng bưng lấy cái hủ

Bờm lần ṃ lấy ra trái đu đủ

Bổng dưng Bờm ho lủ khủ

Mọi người nh́n về phía cái tủ

Nhanh chóng Bờm liền giả đ̣ ngủ.

Một lát sau yên lặng như cũ

Bờm liền tranh thủ lấy đu đủ

Ăn nhanh xong Bờm mới đi ngủ.

 

Lê Văn Tuyển

Anh Lê Văn Tuyển (người thứ 2 hàng 2) và các bạn khóa 2


TUNG CÁNH CHIM BAY -  TUYỂN TẬP KỶ NIỆM 40 NĂM TỐT NGHIỆP KHÓA 2 NÔNG LÂM MỤC BLAO

 

Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay