NG LO

BN GỐC CY CỔ TH

 

Dương Quang Thưởng

(20/03/1999)

              Từ mờ sng cho đến chiều tối mịt,

ng lảo ra ngồi bn gốc cy kh.

Cy đ ng v thn cnh xơ xc.

ng lo buồn, tự thương kiếp sng hồ.

 

ng lo nhớ vo những ngy thơ dại,

Cy cha trồng, ng chăm tưới m say.

Theo nhịp đập tri tim thời trai trẻ,

ng lớn dần cy tăng trưởng từng ngy.

 

ng nhớ lại những trưa h nắng chy

đến ngồi np mt dưới tn cy.

                              n sch vở thnh hiền tm lẽ sống,

Cy ht mu vương thẳng tận trời my.

 

Ngy thng qua dần con người chn chắn,

Lo xn cnh, cắt nhnh tạo hnh cy.

Cng ha nhịp thin nhin: Người - Vũ trụ,

Cy thm cnh xanh ngọc, trổ hoa đầy.

 

Rồi mỗi xun qua, h thu lại đến,

Tri trn cnh nặng trĩu dng yu thương.

ng thầm bảo: i đất trời tuyệt mỹ,

Dnh quả đầu knh cẩn tặng qu hương.

 

Nhưng một buổi trời dng cơn gi bạo,

Qut sạch thn lng gy cảnh chao đao.

Cy bật gốc, gy cnh, thn xơ xc,

                              Mang mất mu xanh bay tận phương no!

Kể từ đ ngy no ng lo đến

Ngồi bn cy hoi niệm những ngy qua.

Cy xơ xc kh cằn khng chiếc l,

ể cho ng năm thng mắt lệ nha.


TUNG CNH CHIM BAY -  TUYỂN TẬP KỶ NIỆM 40 NĂM TỐT NGHIỆP KHA 2 NNG LM MỤC BLAO

 

Trang Nh Kha 2 Cn Những Qua i NLM50 m Hưởng Blao Tung Cnh Chim Bay