Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay

 

  Gia đ́nh Anh Chu Hữu Tín

TRƯỜNG - THẦY - BẠN

Nhận được thư của Nghiệp thông báo về việc viết một đề tài gì đó để Dương Quang Thưởng có thể biên tập cuốn kỷ yếu 1999 của khóa cũng như gởi gói quà nhỏ về Trần Trung Ngôn. Gói quà nhỏ xin khất lại đến một ngày rất gần, còn bây giờ xin được phép mở đầu câu chuyện hôm nay.

Trước hết xin gởi lời về ngôi Trường thân yêu của chúng ta. Rất cảm ơn Trường đã nuôi dưỡng Tín và các bạn trong 3 năm dài nhất ở Blao xa xôi. Trường đã cho Tín và các bạn những Thầy Cô trẻ, đạo đức, trong sáng và kinh nghiệm dạy dỗ chúng ta. Nay xa Trường, nhưng lúc nào suy nghĩ tốt đẹp nhất Tín vẫn dành cho ngôi trường NLM của chúng ta.

Cảm ơn Trường đã đào tạo cho đất nước Việt Nam những người con ưu tú và Tín những người bạn dễ thương và tràn đầy tình cảm trong thời trai trẻ. Nhà Trường đã cho Tín một số bạn tốt và gương mẫu thí dụ như bạn Trần Hiệp Nam, Nguyễn Thanh Tân, Phí Minh Tâm, Hoàng Vũ, Lê Dạ Tốn và Nguyễn Văn Hành ngay những ngày đầu sau khi tốt nghiệp. Trong quá trình phục vụ nền nông nghiệp Việt Nam về sau, một số gương mặt tiêu biểu cần nói đến là Châu Văn Hạnh, Nguyễn Thị Ðiểm, Hả Thị Liểu, Hồ Quang Sáng, Bùi Tiến Khôi, Ðỗ Hữu Long, Nguyễn Văn Tuyền, Nguyễn Tấn Phúc, Lê Hữu Trung tự Phi Long và một số bạn khác Tín còn thiếu thông tin. Cám ơn tất cả các bạn trên đã mang lại niềm tự hào cho toàn khóa và nhất là riêng cho các bạn và gia đình.

Trong số các bạn Tín đã nói trên, Tín không thể nào quên không nhắc đến sáu bông hồng trân trọng trong suốt 3 năm trên đất Blao, đã có ảnh hưởng lớn đến tình cảm cá nhân của Tín trước sau như một. Dù còn lại ở Việt Nam một bông hồng duy nhất, còn các bông hồng khác đã tản mạn tung bay trên khắp bốn phương trời Âu - Mỹ - Úc vì vậy, nên có xướng một bài thơ tự thân như sau:

Mái tóc Chu gia muốn điểm màu

Phong trần luân lạc có giàu đâu

Liễu xanh lả lướt theo chiều gió

Vân thuỷ rung rinh nhả giọt châu

Vĩ tuyến không cho ta họp mặt

Tâm sầu than thở một đôi câu

Trời gian vun đắp tình tri kỷ

Gọi mãi tên nhau . tuổi bạc đầu.

(Dương - Hà - Khưu - Nguyễn - Tín Hữu Chu)

Cảm ơn tất cả và tất cả những gì Tín đã nhận được cũng như đã mất trong suốt 40 năm qua và lời nói sau cùng Tín dành gửi các Thầy Trương Ðình Phú, Nguyễn Văn Mừng, Hà Văn Thân, Lê Văn Ký, Lê Minh Tâm, Ðặng Quang Ðiện tình cảm quý trọng và lòng biết ơn không bờ.

Cảm ơn tất cả các Thầy Cô, cảm ơn tất cả các bạn và gia đình. Cảm ơn và cảm ơn.

                                                  Chu Hữu Tín

                                                  (02/09/1999)


TUNG CÁNH CHIM BAY                                                 TUYỂN TẬP KỶ NIỆM 40 NĂM TỐT NGHIỆP 

KHÓA II NÔNG LÂM MỤC BLAO 

Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay