Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay

 

HƯƠNG LÒNG

 

 

Sau số trang đầu đặc biệt dành cho Quý Thầy hiện còn sống trong và ngoài nước hoặc đã quá vãng, những trang kế tiếp từ trang số 19 đến trang số 26 ưu ái dành riên cho 05 bạn khóa II đã đi vào cõi vĩnh hằng: Lê Hữu Trung, Nguyễn Hữu Dũng, Trần Hiệp Nam, Nguyễn Văn Tuyền Diệp Vĩnh Chương

 

Vì không có đủ dữ liệu để đăng đủ 05 bạn, anh em phụ trách xin chọn một bài thơ, một bản nhạc và một bài viết của anh Lê Hữu Trung, Người bạn mà sinh tiền đã viết rất nhiều về 3 chủ đề: Yêu mến Thiên Nhiên, Trân trọng Tình Bạn Say Mê Khoa Học để làm tiêu biểu vậy.

 

                                                 Nhóm Thực Hiện.

 


TUNG CÁNH CHIM BAY                                                TUYỂN TẬP KỶ NIỆM 40 NĂM TỐT NGHIỆP 

KHÓA II NÔNG LÂM MỤC BLAO 

Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay