ÐỂ CHÚNG TA NHỚ CHỊ DƯƠNG THỦY VÂN

 

Năm nào chị Dương Thủy Vân cũng gởi tặng anh em còn lại trong nước mỗi người một cuốn lịch. Cái hay là mỗi tháng trong mỗi cuốn lịch đều có một câu châm ngôn hay ngạn ngữ. Ðể nhớ đến chị, tôi xin chép lại một số câu gọi là tâm đắc để các bạn đọc cho vui và xin các bạn đừng quên nói hai tiếng "cám ơn" đối với chị Dương Thủy Vân.

Những câu tôi chép lại sau đây gồm có:

 

-        Nothing is impossible to a willing heart.

-        Your attitude determines your altitude.

-        The greatest gift we can give to others is a good example.

-        Alone we can do so little; together we can do so much.

-        Life is change. Growth is optional. Choose wisely.

-        Go confidently in the direction of your dream.

-        Don?t go through life; grow through life.

-        Beauty without virtue is like a flower without perfume.

 

Người xưa nói "Ngôn dị hành nan". Người nào sống trọn vẹn theo những câu châm ngôn, ngạn ngữ quả là khó và hiếm.

 

                                    Dương Quang Thưởng ghi chép.

 

   


TUNG CÁNH CHIM BAY -  TUYỂN TẬP KỶ NIỆM 40 NĂM TỐT NGHIỆP KHÓA 2 NÔNG LÂM MỤC BLAO

 

Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay