Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay

Mùa Thu Bạn Ðến

(Tình bạn trong thiên cảnh)

 

Phi Long và Phí Minh Tâm, Thu 1997

Năm lần cây lá đổi màu

Năm lần tái ngộ con tàu nhớ thương

Bềnh bồng sóng nước đại dương

Tình yêu thiên cảnh vấn vương lòng người

Dấu chân in đậm cuối trời

Ði về khắp chốn muôn nơi đậm tình

LÂM VIÊN cao vút thanh bình

CHỨA CHAN huyển bí ủ tình trong mơ

SUỐI BẠC giải lụa hoang sơ

Non cao heo hút ảo mờ cảnh tiên

Ôi thanh thoát và hồn nhiên

Mừng người cảm mến thiên nhiên hài hòa

Cảnh nào thi vị thiết tha

Dành cho đôi bạn vui hòa bên nhau

Cám ơn người nối nhịp cầu

Tri âm trong sáng đậm sâu tình người

Cám ơn mùa thu diệu vợi

Ðiểm tô đôi bạn nụ cười trên môi

Năm lần thu đã thầm trôi

Năm lần nhắc nhở tình nuôi ban đầu.

                                   Ngày 07 tháng 09 năm 1990

                                   THIÊN CẢM LÊ HỮU TRUNG


TUNG CÁNH CHIM BAY                                                      TUYỂN TẬP KỶ NIỆM 40 NĂM TỐT NGHIỆP 

KHÓA II NÔNG LÂM MỤC BLAO 

Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay