Trường Quốc Gia Nông Lâm Mục Blao

Khóa 2 (1956-59)

                                                                Liên lạc: QGNLM@SBCGLOBAL.NET


 

Khóa 2 ngày măn khóa 30-7-1959


Nông Lâm Mục Blao, Khóa 2 đây

Cùng nhau sống học, ba năm đày

Góp công xây dựng, khắp đông tây

Công danh phú quư, nhớ ơn Thầy.

 

Description: D:\NLMB\TrangNha\caudoi.bmp

 

 T̀M TÀI LIỆU:

Khóa 2 viết: Description: D:\NLMB\TrangNha\flowersmall.gif 

Description: D:\NLMB\TrangNha\google-logo.gif

Description: D:\NLMB\TrangNha\msn-logo.gif

Description: D:\NLMB\TrangNha\yahoo-logo.gif

 

 

 

 

Dịch Thơ Đường Tống

Phí Minh Tâm

 

Description: D:\NLMB\TrangNha\new.gif

50 Năm Nh́n Lại...Khóa 2

 

Description: D:\NLMB\TrangNha\new.gif

 Khóa 2 Năm 2016

 

Description: D:\NLMB\TrangNha\new.gif

Lời Cầu Nguyện Của Rừng 3

 

 

 

 

 

Mừng 50 Năm Ngày Tốt Nghiệp Khóa 2Description: D:\NLMB\TrangNha\new.gif 

  

Khóa 2 QGNLM BlaoDescription: D:\NLMB\TrangNha\new.gif

 

Tiếng Chim Gọi Đàn 

 Trần Thị Cẩm Tuyến K2

 

Hoa Đinh Thuyền Tử

Phí Minh Tâm

 

Bá Nha Tử Kỳ

Phí Minh Tâm

 

Trường Ca Khóa 2

Chu Hữu Tín

 

Sống Lâu Trăm Tuổi

Bùi Tiên Khôi

 

Summa Cum Laude

Bùi Tiên Khôi

 

Thiền Thi

Phí Minh Tâm góp nhặt và sáng tác

 

Tôi Làm Khuyến Nông

Trần Thị Cẩm Tuyến K2

 

Trên Đỉnh Tê Hôn

Phí Minh Tâm

 

Thao Thức

Hoàng Vũ và Chu Hữu Tín

 

Nhớ Cố Hương

Phí Minh Tâm

 

  Xuân Đi

Phí Minh Tâm

 

Về Tahoe

Huy Lực Bùi Tiên Khôi

 

Ngập Lá Thu Rơi

Trần Thị Cẩm Tuyến

 

 

Quỹ Tương Trợ Khóa 2

Dương Thủy Vân

 

Trăn Trở 

Hoàng Vũ K2

 

Kiếp Tằm

Hoàng Vũ,Phí Minh Tâm,...

 

Hương B́nh Thi Xă Với "Một Thiên T́nh Sử"

Trần Thị Cẩm Tuyến K2

 

Chúc Tết Thầy Cô

Hoàng Vũ, Lê Da Tốn

 

Thu Cảm

Hoàng Vũ K2

 

Đường Làng

Chu Hữu Tín K2

 

Nguồn Gốc Chữ Giêng Và Chạp

Phí Minh Tâm

 

Nhân Đọc Phong Kiều Dạ Bạc

Phí Minh Tâm

 

Phong Kiều Dạ Bạc

Trần Tuấn Kiệt, Chu Hữu Tín,...

 

Sớ Táo Quân  

Táo Khóa 2 Bắc Cali

 

Hoa Đào Cợt Gió Xuân

Hoàng Vũ, Lê Da Tốn,...

 

Nhớ Quê Hương  

Hoàng Vũ

 

Mừng Sinh Nhật Khóa 2

Phí Minh Tâm

 

Khóa 2, Năm 2001

Trần Thị Cẩm Tuyến

 

If you can not view this page properly or can not read Vietnamese, click here

 

C̣n Đó Những Qua Đi

Kỷ Yếu H́nh Ảnh 50 Năm

Âm Hưởng Blao

Tung Cánh Chim Bay