THAO THỨC

         

Đêm nằm thao thức ngủ không yên  

Ngẫm lại cuộc đời lắm đảo điên

Tuyết phủ hàng cây run rẩy lá

Gió lùa song cửa lạnh lùng hiên

Quê hương diệu vợi mờ nhân ảnh

Đất khách bao la gợi nỗi phiền

Trăn trở năm canh buồn viển xứ

Biết ai ta gởi chút t́nh riêng!

Hoàng Vũ, Canada, cuối năm 2002

 

Thao thức thâu canh ngủ chẳng yên,

Buồn cho thế sự vắng người hiền.

Săn t́m đốt đuốc mà không thấy,

Kẻ xấu vẫn c̣n xuất hiện miên.

Ước muốn xuân này tươi tốt măi,

Để ta hưởng thụ sống thần tiên.

Mai này kết thúc đời tầm gửi,

Vui vẻ đón ngày về với thiên.

Chu Hữu Tín, Rạch Giá, đầu năm 2003

 

NHỚ CỐ HƯƠNG

 

Đêm đông vọng tưởng ngủ sao yên

Nh́n lại nữa đời lắm đảo điên

Nhớ cố hương ḷng đau dạ cắt

Sá chi sương gió lạnh ngoài hiên.

Quê nhà giờ đă xuân chưa nhỉ?

Cúc, thược, mai, đào có trách phiền

Hồng tía hết khoe đào khép nép

Mai vàng phơi phới tỏ t́nh riêng.

Phí Minh Tâm, USA, đầu năm 2003

 

                     

Thao thức canh thâu chẳng ngủ yên

Phải chăng gian thế thiếu người hiền?

Hơn thua được mất tranh từng chút

Thế sự tránh sao chẳng đảo điên.

Dành phải của ta ai nhận quấy?

Làm chi ấm ức cứ nằm yên

Ta không tranh chấp không dành phải

t có trần gian một kẻ hiền.

 Phí Minh Tâm, USA, năm 2003

 

Trang Nhà Khóa 2 C̣n Đó Những Qua Đi NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay