Dịch Thơ Đường 

 

Nỗi Ḷng

 

 

Đông tàn vắng bậu chẳng đi đâu.

Ngó tới ngó lui chỉ thấy sầu.

Dẫu biết rằng em nơi cỏi ấy

Mỉm cười thanh thoát hết niềm đau.

 

12/28/2003  

 

Nỗi Ḷng 2
Một ngày một ngày lại bao ngày
Gian thế thời gian dài dẳng thay!
Em sống nguyện cầu về Tịnh Độ
Ḷng anh biết thế vẫn ưu hoài.

 

01/05/2004 

 

Nỗi Ḷng 3

Em cúng giao thừa anh ngủ yên

Xuân sang chào đón có người hiền.

Giao thừa Giáp Thân không ai cúng

Nhắc nhở một năm lệ triền miên.

 

01/24/2004 Phí Minh Tâm

Trang Nhà NLM Tuyển Tập 50 Năm NLM50 Trang Nhà Khóa 2