Dịch Thơ Đường 

 

HẾT ĐÔNG

Thế rồi cũng hết một mùa đông

Hốt lá úa khô tan tác ḷng

Ai đă ra đi về vĩnh cửu

Con thơ ở lại phận long đong.

 

Ai người chăm xóc khi đau ốm

Đón đưa đi học sắp ngoài trong

Nước cơm mỗi ngày lau chùi giặt

Giờ tựa vào ai để cầu mong.

 

Ca hát vịnh ngâm ai vui thú

Giọng kia gợi cảm ai xuôi ḷng

Giờ đây c̣n đâu ai than vản

Đ anh giải thích chuyện có không.

 

Cỏi tạm dương trần em hết nghiệp 

Theo gió gởi em một cánh hồng.

                        Phí Minh Tâm, 3/20/2004

Xuân Phân, kỹ niệm sinh nhật 55 tuổi của người đă ra đi

 

 

Trang Nhà NLM

Tuyển Tập 50 Năm Kỷ Yếu H́nh Ảnh 50 Năm