Dịch Thơ Đường

Giang Bạn Độc Bộ Tầm Hoa      Nguyên Tác Đỗ Phũ

 

1.

 

Giang bạn độc bộ tầm hoa (1)

 

Hoàng Sư tháp tiền giang thủy đông
Xuân quang lăn khốn ỷ vi phong
Đào hoa nhất thấu khai vô chủ
Khả ái thâm hồng ái thiển hồng.

 

Dịch Nghĩa:

 

Trước khi đến tháp Hoàng Sư, ḍng sông chảy về hướng đông
Trong ánh xuân mệt mỏi mong chờ gió nhẹ
Một cụm hoa đào không chủ nở
Hồng đậm hay hồng lợt dễ thương hơn.

 

Đi bộ một ḿnh ven sông t́m hoa (1)

 

Bản dịch: Phí Minh Tâm
Trước tháp Hoàng Sư nước chảy đông
Gió hiu mỏi đợi ánh xuân nồng
Hoa đào không chủ mừng xuân nở
Hồng đậm dễ yêu hay hồng hồng.

 

Tháp Hoàng ḍng nước về đông

Chờ mong chút gió trời nồng ánh xuân

Hoa đào đua nở đón mừng

Em ưng hồng thẳm hay ưng hồng hồng.

 

Walking Alone In Search of Flowers on the River Bank (1)

 

Before Huangshi pagoda the river flows east,
In spring's brightness I'm tired and need the breeze.
An ownerless clump of peach blossom's opened,
Is dark or light red more to be loved?

Chinese-Poems.com

 

2.

 

Giang bạn độc bộ tầm hoa (2)

Hoàng tứ nương gia hoa măn hề (*)
Thiên đóa vạn đóa áp chi đê
Lưu liên hí điệp thời thời vũ
Tự tại kiều oanh kháp kháp đề

 

Ghi chú: (*) Hề: lối nhỏ. Chữ hề có bộ túc.  Chữ khê là suối phải có bộ thủy thay v́ bộ túc. PMT

 

Dịch Nghĩa:

 

Hoa nở đầy lối đi cạnh nhà cô Hoàng Tứ
Ngàn đóa,vạn đóa ép cành lá trĩu xuống thấp
Đàn bướm múa lượn  như lưu luyến không nỡ bay đi
Bầy chim oanh dễ thương hót ra chiều thỏa thích.

 

Đi bộ một ḿnh ven sông t́m hoa (2)

 

Bản dịch: N.K.P

Bên nhà cô Tứ hoa đầy suối
Ngàn đóa muôn bông ép trĩu cành
Lưu luyến quẩn quanh vờn lũ bướm
Ung dung thánh thót hót hoàng anh

 

Bản Dịch: Phí Minh Tâm

Bên nhà cô Tứ lối đầy hoa

Cành trĩu là là trăm vạn đóa

Đàn bướm đùa vui lưu luyến lượn

Hoàng oanh thanh thản thảnh thơi ca.

 

Lối nhà cô Tứ đầy hoa

Trăm ngàn vạn đóa đậm đà sắc hương

Nhởn nhơ đàn bướm vấn vương

Hoàng oanh thảnh thót dễ thương vô vàn.

 

Walking Alone In Search of Flowers on the River Bank (2)

 

At Huang Si's house, flowers fill the path,
Myriad blossoms press the branches low.
Constantly dancing butterflies stay to play,
Unrestrained, the lovely orioles cry.

Chinese-Poems.com