Quỷ Tương Trợ Khóa 2 

                                                            Chị Dương Thủy Vân

 

Trong mỗi lần gặp gở nhau ở bất cứ nơi nào, anh chị em Khóa 2 cũng nhớ đến Trường, nhắc đến Thầy và bạn.  Những lần gặp gở tại Bắc Mỹ vào đầu thập niên 90, dù chính bản thân nhiều anh chị cũng chưa ổn định, anh chị Khóa 2 cũng không quên quyên góp ít nhiều để giúp đở các bạn gặp khó khăn hơn.  Trong những lúc khác, khi hữu sự, các anh chị đứng lên, kêu gọi lẫn nhau đóng góp và chuyển tiền đến nơi đến chốn.

 

Việc đóng góp tương trợ cũng đă được thực hiện trong nhiều năm tại các khóa NLM khác.  Khóa 1 có Nhóm Thư Ngỏ với chương tŕnh Cây Mùa Xuân NLM do ba Anh Bùi Văn Thăng, Trần Tuấn Kiệt và Phan Ngọc Châu phối hợp.  Kho'a 4 có quỹ tương trợ với Anh Vương Quang Hoàn làm Thủ Quỹ.  Khóa 5 cũng có một quỹ tương trợ Thủ Quỹ là Chị Dương Thị Hà... Chúng tôi không có dự kiện về các khóa khác.  Dưới đây chúng tôi chỉ nói đến Quỹ Tương Trợ Khóa 2 và những sự đóng góp khi Khóa 2 đứng ra quyên góp.  Việc các anh chị Khóa 2 trực tiếp tham gia đóng góp những khi các khóa khác kêu gọi lúc nào cũng có, nhưng chúng tôi không có đủ chi tiết để tŕnh bày.

 

Năm 1992 quan trọng về mặt lịch sử của Quỹ Tương Trợ Khóa 2 sau nầy.  Nhờ một phần vào sự đóng góp của một vài anh chị Khóa 2 có mặt lúc bấy giờ tại Nam Cali vào cuối năm 1992, Khóa 2 đă tổ chức được một buổi họp toàn khóa tại Sàig̣n vào Tết năm 1993.  Kỳ Đại Hội nầy có sự tham dự của đại diện các khóa và đặc biệt có mặt Cô Thầy Lê Văn Kư và Cô Thầy Đặng Quan Điện.  Ban tổ chức có tặng quà Tết cho Cô Thầy và quay Video buổi tiệc.  Đại hội Khóa 2 này là then móc đầu tiên cho mọi chương tŕnh sinh hoạt của Khóa 2 trong những năm tháng về sau và cho đến ngày hôm nay.  Với tinh thần đoàn kết và t́nh cảm thương yêu đùm bọc lẫn nhau, anh chị Khóa 2 kêu gọi nghiên cứu và gây dựng ngay một Quỹ Tương Trợ Khóa 2 trong phiên họp ngày 1 tháng 5 năm 1995 tại Nam Cali.  Lư do: một quỹ tương trợ chính thức sẽ đảm bảo được nguồn tài chính liên tục và sự trợ giúp sẽ nhanh chóng, kịp thời và hữu hiệu hơn.  Quỹ Tương Trợ Khóa 2 được chính thức thành lập và hoạt động sau phiên họp của Khóa 2 Hải Ngoại năm 1996 và được ghi nhận trong biên bản ngày 7 tháng 7 năm 1996.

 

Mục Đích Quỹ Tương Trợ

 

Quỹ Tương Trợ Khóa 2 được thành lập với mục đích giúp đỡ khẩn cấp và nhất thời anh chị em khóa 2 và anh chị em các khóa tốt nghiệp Trường Quốc Gia Nông Lâm Mục Blao.  Mục đích nguyên thủy này vẩn là căn bản.  Tuy nhiên với kinh nghiệm và trước những nhu cầu mới, Quỹ Tương Trợ Khóa 2 đă nới rộng mục tiêu hoạt động trong những năm qua.  Hiện nay, sự giúp đở c̣n được nới rộng các anh chị trong gia đ́nh nông nghiệp chứ không riêng ǵ các anh chị QGNLM.  Ngoài ra, Quỹ Tương Trợ c̣n được sử dụng:

 • cho các sinh hoạt lợi ích cho khóa

 • cứu trợ đồng bào Việt Nam nạn nhân bảo lụt

 • giúp cô nhi viện Việt Nam

 • mua quà lễ biếu các Thầy

 • mời Thầy Cô tham dự các kỳ đại hội của Khóa 2

 • đóng góp Cây Mùa Xuân NLM tri ân Thầy Cô

Tổ Chức Quỹ Tương Trợ

 

Ít có tổ chức tài chánh nào hoạt động liên tục trong hơn 8 năm qua mà lại có một tổ chức và những qui định đơn giản như Quỹ Tương Trợ Khóa 2.  Trong phiên họp năm 1996 thành lập Quỹ Tương Trợ, các anh chị Khóa 2 cũng quyết định duy tŕ một Quỹ Khẩn Cấp tại Việt Nam.  Chị Dương Thủy Vân được đồng thanh bầu làm Thủ Quỹ.  Ban Đại Diện Tự Phong của Khóa 2 tại Việt Nam gồm các anh Trần Trung Ngôn, Dư Thành Nghiệp, Nguyễn Tấn Phúc và Lê Hữu Trung tự Phi Long được mời quản lư Quỹ Khẩn Cấp.  Chính ban đại diện này đă tổ chức thành công Đại Hội Năm 1993 và tặng quà mùa Xuân đầu tiên cho quư Thầy Cô.  Từ ngày Anh Phi Long qua đời năm 1998, không ai khác được cữ thay thế.

 

Quỹ Khẩn Cấp tại Việt Nam xuất quỹ khi cần thiết để thực hiện và thi hành những mục tiêu của Quỹ Tương Trợ.  Đại hội quy định số tiền giữ tại Quỹ Khẩn Cấp tối đa 500 Mỹ kim và số tiền trợ cấp mỗi lần không quá 300 Mỹ kim.  Tuy nhiên trong những trường hợp đặc biệt, anh chị em cũng có chấp thuận những số tiền lớn hơn.

 

Từ ngày thành lập Quỹ, Anh Phí Minh Tâm t́nh nguyện làm Kiểm Soát Viên Tài Chính và đúc kết t́nh h́nh tài chính của Quỹ ít nhất mỗi năm một lần.

 

Anh Nguyễn Văn Hành được ủy nhiệm nghiên cưú và phúc tŕnh điều lệ thành lập một Tổ Chức Bất Vụ Lợi cho Quỹ Tương Trợ.  Năm 1997, Anh Hành tường tŕnh là thể thức thành lập Tổ Chức Bất Vụ Lợi khá phức tạp.  Việc điều hành phiền toái. H́nh thức bất vụ lợi không có lợi ích thực tiển cho các anh chị em.  Khóa 2 không c̣n theo dỏi ư định thành lập Tổ Chức Bất Vụ Lợi nữa.

 

Nguồn Tài Chính Của Quỹ Tương Trợ

 

Quỹ Tương Trợ Khóa 2 nhận các sự đóng góp tự nguyện, thường xuyên hoặc nhất thời, sau đây:

 • Niên liễm của các anh chị Khóa 2 đóng góp

 • Đóng góp của anh chị Khóa 2  ngoài niên liễm

 • Khi có nhu cầu và được kêu gọi, các anh chị Khóa 2 đóng góp thêm cho Quỹ

 • Đóng góp của anh chị các khóa khác như: Lê Viết Dự, Đoàn Văn Hoa, Phạm Ngọc Sơn...cho mục tiêu đặc biệt.

 • Tiền thu hồi chi phí ấn hành Âm Hưởng Blao.

Ảnh Lưu Niệm Ngày 6-7-1996 Mừng Sinh Nhật 40 Năm Khóa 2

Ngồi: Bùi Tiến Khôi, Trần Thị Băng Tâm, Trần Thị Cẩm Tuyến, Dương Thủy Vân, Hoàng Tổng

Đứng: Nguyễn Văn Kiểm, Nguyễn Hữu Khiêm, Nguyễn Doanh, Vũ Thanh Giăng, Tôn Thất Đàm, 

Nguyễn Văn Hành, Nguyễn Thanh Tân, Hoàng Vũ, Vũ Quốc Dũng, Phí Minh Tâm, Đào Văn Thanh,

 Lê Da Tốn, Lâm Trường Xuân, Nguyễn Văn Tuyền

 

Kết Quả Hoạt Động Của Quỹ Tương Trợ

 

Từ ngày chính thức thành lập đến nay, Quỹ Tương trợ thu được gần US$17,000 từ tất cả các nguồn tài chính nêu trên. Quỹ cũng đă xuất ra một số tiền tương đương.  Phần xuất được sử dụng như dưới đây:

 

1. Hơn phân nữa dành cho các hoạt động tương trợ (US$100-US$650/mỗi lần)

 • Quà lễ biếu quư Cô Thầy năm 1997

 • Quà lễ biếu quư Cô Thầy năm 2001

 • Cứu trợ bảo lụt năm 1999

 • Cứu trợ bảo lụt năm 2000

 • Giúp đở gia đ́nh 6 Anh Khóa 2

 • Giúp đở gia đ́nh một Anh CĐ Khóa 7

 • Giúp đở 3 chị Khóa 8 NLM

 • Hưởng ứng Cây Mùa Xuân NLM Năm Quư Mùi 2003

 • Tham gia Cây Mùa Xuân Tri Ân Thầy Năm Giáp Thân 2004

 • Giúp đở một anh Khóa 3 NLM

2. Gần phân nữa tài trợ cho sinh hoạt Khóa 2

 • In và gởi Video Họp Mặt năm 1996

 • Tổ chức ngày về Trường năm 1996

 • Mời Thầy Trương Đ́nh Phú tham dự mừng 40 năm ngày măn khóa năm 1999

 • Ấn hành các kỷ yếu: C̣n Đó Những Qua Đi, Âm Hưởng Blao, Tung Cánh Chim Bay

3. Một phần nhỏ được chi tiêu cho hoạt động phân ưu, liên lạc, bưu phí...Phần lớn chi phí liên lạc do các anh chị phụ trách đài thọ mà không đ̣i Quỹ bồi hoàn.

 

Điều đáng ghi nhận là tiền Quỹ Tương Trợ không hề được sử dụng trong các buổi họp mặt hay liên hoan của Khóa 2.  Các gia chủ thường đài thọ mọi chi phí tiếp đải.  Chi phí các cuộc họp mặt lớn được chia đều cho các anh chị về tham dự.

 

Tương Lai Quỹ Tương Trợ

 

Với đời sống càng ngày càng dễ dàng hơn, anh chị Khóa 2 không c̣n cần nhiều sự giúp đở như trước đây.  Song song, nhiều anh chị đă về hưu với nguồn lợi tức hạn chế nên sự đóng góp cho Quỹ không được dồi dào.  Niên liễm không là bao, nhưng cũng là một hy sinh lớn đối với một số anh chị về hưu có lợi tức cố định trong hoàn cảnh kinh tế hiện nay.  Trong năm 2002, có đề nghị giảm niên liễm 50% với dự pḥng đóng góp thêm khi cần.  Sau khi đắn đo, anh chị Khóa 2 đồng ư tạm thời giữ nguyên niên liễm.  Dù nhu cầu giúp đở đă giảm đi rất nhiều, số ngựi đóng góp cũng giảm đi không ít.  Quỹ cần duy tŕ một ngân khoảng tối thiểu nào đó để có thể hoạt động hữu hiệu.  Mong các anh chị Khóa 2 đọc được bài này gởi ngay về cho chị Thủ Quỹ niên liễm năm này và các năm trước nếu c̣n thiếu.

 

Kết toán Quỹ Năm 2002          Kết toán Quỹ Năm 2003         Kết toán Quỹ Năm 2004        Kết toán Quỹ Năm 2005  

 

Kết toán Quỹ Năm 2006         Kết toán Quỹ Năm 2007

 

Cập nhật ngày 3-1-2007 PMTâm


KỶ YẾU H̀NH ẢNH 50 NĂM TRƯỜNG QUỐC GIA NÔNG LÂM MỤC BLAO 1955-2005

Trang Nhà NLM Tuyển Tập 50 Năm Kỷ Yếu H́nh Ảnh 50 Năm