H O A  &  T I M

                            ( tặng các bạn có tính hay tiếc ngọc thương Hoa 

                                                         đến nổi mang phải cái bệnh lớn Tim )

                                    -----------

 

       Em biết không, trái tim rất huyền dịu

       Dù không lời nhưng nói biết bao nhiêu

       Có một lời mà tim không muốn  nói

       Đến khi nào ai hiểu được nghĩa yêu  .

 

       Cũng như hoa, hoa nào không hương sắc

       Đượm t́nh nồng nhưng chỉ một mùa thôi

       Ba mùa ấy là những mùa hoa chết

       Ong bướm lền mà hoa vẫn đơn côi  !

 

       Em biết không, dù tim không bao lớn

       Nhưng chứa nhiều, khi cả một giang san ,

       Nào thương hận , nào Công Hầu Khanh Tướng

       Vẫn chưa đầy , chưa kín lấy một ngăn  !  

 

       Cũng như hoa, chỉ một mùa hoa yêu nhất

       Có lá vàng dù  lá  tả  tơi  bay

       Nhiều người bảo, đó là mùa lá chết

       Hoa yêu v́ ...theo gió hương thu say  !

 

       Em biết không, con tim nhiều lư lẽ

       Cả bầu trời nhưng trống rỗng trong đêm

       Khi không ngủ , mở ngăn t́m đau nhức

       Mới hay rằng v́ thiếu bóng dáng Em  !!!

 

                                                     TTKiệt  K1

 

 

Trang Nhà NLM

Tuyển Tập 50 Năm Kỷ Yếu H́nh Ảnh 50 Năm