TIẾNG CHIM GỌI ĐN

Kỷ niệm 50 năm

nhập học Trường QGNLM Blao

Kha 2 (1956-2006)

                                                                   Trần thị Cẩm Tuyến

 

                                       Bầy chim biệt xứ họp đn,

 Trng vời qu Mẹ, mun vn nhớ thương !

 Ngy xưa xy tổ trn ngn,

 Bạn cng gi ni, trăng rừng, đồi sim

 Thời gian vt cnh xa bay,

 Qu hương du bể, nổi tri xứ người !

 Trải bao vật đổi sao dời,

 Nửa vng tri đất, nửa đời thanh xun.

 Tc xanh nay đ bạc mu,

 Qu hương cn đ, sao lng xt xa ?

 Xt ! bởi nghn trng xa cch,

 Xa! hết rồi rừng, ni cố hương ơi !

 Chim nay đ mỏi cnh bay,

 M sao Cố quận cn xa ngt ngn !

 Mẹ Việt Nam ơi !

 Ni sao hết nỗi niềm vong quốc !

 Biển Đng ơi !

 Xa xa khuất nẻo ngn khơi !

 Thi th thi, cn lại một Biển chung,

 Ta bay đến đ, vọng về Cố hương.

 *

  Cc bạn ơi !

 Về đy, ta cng về đy.

 Về vng nắng ấm Hạ Uy Di,

 Ấm như bờ bể Thuận An, Nha Trang, Vũng Tu

 V cng chung một biển Thi Bnh.

 Rồi đứng bn ni bờ Ty

 Ta vọng về bờ Đng bn nớ.

 Xa, rất xa xa tắp trng dương,

 L Việt Nam Qu Mẹ, l trường Blao

 L Tổ ấm của bầy chim lưu lạc !

 Bầy chim Nng Lm Mục Kho 2,

 Hẹn cng bạn chung kha, chung trường,

 D ở phương no, trong hay ngoi nước.

 Hẹn cng mẹ Việt Nam.

 Chng con sẽ về thăm Mẹ, thăm Trường,

 Khi Biển Đng rạng nh Bnh Minh.

 Ngy ấy hẳn khng xa,

 Miễn ta quyết giữ tấm lng son sắt.

 Chng con khắc ghi lời nguyện ước,

 Xin Hồn Thing Đất Nước gim minh.

 

                                                         Portland, Oregon 2006

 

Trang Nh NLM

Tuyển Tập 50 Năm Kỷ Yếu Hnh Ảnh 50 Năm