Xun

 

Xun đến nơi rồi, tuyết vẫn rơi,
Nng xun chưa chiụ h mi cười,
L, to co ro thn trần trụi,
Hồng, cc thẹn thng sắc km tuơi.
Tulip rụt r, len ln ng,
Chỉ thấy chng thng vẫn đứng cười.

Chỉ thấy chng thng vẫn đứng cười
Cười hoi cuời mi vẫn khng thi
Nhn sang bn cạnh, Anh chng Mỹ,
Quay lại đằng sau chị...Mexi
Bước tới vi nh anh bạn.....Thi
Chạy thm dăm pht tới ....Afri
Đối diện đng r....Anh Mỹ.....Việt
Cong đt ko cỵ....cc biết đời.

Phạm Ngọc Sơn