Cảm Nhớ *

Ngày nàng c̣n đó nhà đầy bông
Vắng bóng yêu kiều pḥng trống không
Chăn gối nệm giường chưa hết ấm
Tháng năm vẫn đượm thắm hương nồng
Hương thơm chiếc áo c̣n thoang thoảng
Tiếp cận tâm linh đở nhớ mong
Từng chiếc lá vàng ghi nuối tiếc
Rêu xanh sương trắng chạnh tơ ḷng.
Phí Minh Tâm (2/29/2004)

 

*Theo bài Kư Viễn của Lư Bạch

 

Hăy c̣n đây một chiếc chăn bông
Vắng lặng u trầm nỗi trống không
Tường vách c̣n in câu ư thắm
Không gian chưa nhạt mối t́nh nồng
Chuông chiều ai đổ sầu tĩnh mịch
Kinh sớm nào vang động thinh không
Hương vị vô thường nghe đắng chát
Tàn thu năm ấy , vết thương ḷng !
Cao Yên Tuấn

Họa "Cảm Nhớ"
T́nh ta như Cúc tết đơm bông,
Hay đâu chớp mắt lại thành không.
Em đi, chăn gối c̣n hơi ấm,
Vương vấn đâu đây phút mặn nồng.
Phù du một kiếp như gió thoảng
Duyên nợ thôi rồi đă hoá không
"Ai" đi, có biết ḷng "Ai" nhớ ?
Ôm mối t́nh si, tận đáy ḷng.

PNSơn, Thương mến từ xứ tuyết.

 

Duyên đẹp thuở nào tựa kết bông 

Tình nay vổ cánh, có thành không 

Ngày dài vắng bóng buồn nhân thế 

Đêm lạnh còn ai dỗ giấc nồng 

Tiếng hát ngọt ngào lià cõi mộng 

Nụ cười tươi thắm biệt hư không 

Khóc nàng nước mắt đà khô cạn 

Tan nát tình ai buốt cả lòng. 

Hoàng Vũ

 

 

Trang Nhà NLM

Tuyển Tập 50 Năm Kỷ Yếu H́nh Ảnh 50 Năm