Thch Vận Eo

Thch chng tuấn kiệt, thch vận eo

Xướng họa thơ văn, biết li lo

Văn chương chữ nghĩa đầy hai bụng

Lm thơ bt c vận leo nheo.

Trường trai tịnh độ th nn nhớ

Bỏ xu dồi ch bỏ mở heo

Rượu đến kề mi khng muốn nếm

Thn tm an lạc, tớ nguyện theo.

PMTm (24/2/2004)

 

Cảm Hứng Vần Eo

Cắc cớ đeo theo ci vận eo

Chữ nghĩa lo to cũng gi treo.

Ni đ cheo leo, tro lẽo đẽo

Biển rộng eo ơi, vượt ci vo.

H huống leo teo thơ mấy mẹo

Lo lắc ngoằn ngoo chẳng lẻ teo

Kheo kho gieo vần, nim ng ẹo

Cu thơ o ọt, nhạt pho.

PMTm (24/2/2004)

 

Cảm hứng khi CYT nhận thch thức gieo vần EO trong bi  nh Mắt của Huy Lưu.

 

Trật Vận

Khoi m eo vận bo bo beo

Nim vận chưa thng đ muốn đo*

Tập tễnh gieo thơ từng bị đẻo

Đu cũng muốn tới thẻo tho theo.

PMTm (24/2/2004)

*đo bồng

Số Đẻ Bọc Điều

Cơm rượu đ̀y mm ṽn ỷ eo

Ăn no tắm mát ngủ giường Lèo

Quạt quay mù tít tai ù váng

Đèn ḅt sáng chưng mắt chói nheo

Mụ nặn dư thừa duyn cái cúc

Trời sinh sung mãn ś con heo

Thi đành an pḥn giy t̀m gửi

Vợ gọi thưa b lẽo đẽo theo.

Huy Lưu   họa "Thch Vận Eo"

 

Thơ Say

Nàng thơ ng ẹo mãi làm eo

Cứ tưởng phen này bút đ́n treo

Rượu tớp ln men đi nǵt ngưởng

V̀n gieo được nước chảy vèo vèo

Vào hang mãnh h̉ chn đu ngán

Gõ cửa thi đàn bụng có teo

Trời đ́t say mèm quay lảo đảo

Bằng bằng trắc trắc ḷn tùng phèo

Huy Luu họa "Cảm Hứng Vần Eo"

 

 

 

X Lng

Băng suối lội rừng sợ cọp beo

Ngại ln đỉnh ni ngn leo đo

Gặp bi năm l đi x kt

X lng bao nhiu tớ cũng theo.

Cao Yn Tuấn họa "Trật Vận"

 

 

Trang Nh NLM

Tuyển Tập 50 Năm Kỷ Yếu Hnh Ảnh 50 Năm