T̀NH GIÀ (Bài Xướng)

 

Tốt phúc nên tôi được vợ hiền

Yêu nhau từ thuở tuổi hoa niên

Ngọt bùi san sẻ t́nh âu yếm

Cay đắng chia nhau nỗi lụy phiền

Ngày tháng nâng niu vui tuổi hạc

Sớm hôm ấp ủ đẹp niềm riêng

T́nh già nghiă nặng càng son sắt

Tốt phúc nên tôi được vợ hiền.

 

Canada, đầu Xuân Giáp Thân

Hoàng Vũ

 

T̀NH GIÀ (Bài Họa)

 

Hiền thê, khi gọi là thê hiền

Ngủ thập niên tiền, thập lục niên!

T́nh nghiă vuông tṛn vui hạnh ngộ

Nợ duyên dàn trải gạt ưu phiền.

Tuổi già bịn rịn t́nh đôi lăo

Thân hạc âu lo nợ cơi riêng.

Thế tục chỉ c̣n trong một chữ:

Hiền thê cũng gọi là thê hiền!

 

Houston, đầu Xuân Giáp Thân

Cao Yên Tuấn

 

T̀NH GIÀ (Bài Họa) 

Khéo tu may gặp vợ nhân, hiền 

Sống trọn bên nhau bốn thập niên 

Ngậm đắng bao năm v́ luỵ nước 

Ngọt bùi mấy kỷ giải ưu phiền 

Dưỡng nuôi con trẻ nên người tốt 

Phụng dưỡng song thân nét đẹp riêng 

Người ấy vượng phu và ích tử 

Khéo tu may gặp vợ nhân, hiền 

 

Cà Mau tháng Hai Giáp Thân 

Tâm Tưởng Lê Quang Thưởng

 

 

Trang Nhà NLM

Tuyển Tập 50 Năm Kỷ Yếu H́nh Ảnh 50 Năm