ĐÁNH QUẦN VỢT

 

Ra sân từ sa’ng tinh sương

Sao mai chưa lặn, đèn đường c̣n soi

Cỏ non c̣n ngậm sương mai

Trời xanh thoáng điểm áng mây bềnh bồng.

 

Thoạt vào nàng đă tấn công

Giao banh bên góc, tôi đành chào thua

Lob (1) banh, drop shots (2) chẳng chừa

Volley (3), smash (4) c̣n chưa vừa ḷng

Làm tôi phải chạy long đong

Phen nầy tôi phải thua nàng mà thôi.

 

Nắng mai vừa chiếu trên đồi

Gió hiu hiu thổi, mây trôi lững lờ

Tóc nàng quyện lấy phất phơ

Nàng say nắng mới, c̣n tôi say nàng.

 

Canada 2004

 

Hoàng Vũ

 

(1)     đánh banh bổng cao lên

(2)     bỏ nhỏ

(3)     đánh banh trước khi banh chạm sân

(4)   đập banh

 

Trang Nhà NLM

Tuyển Tập 50 Năm Kỷ Yếu H́nh Ảnh 50 Năm