MỪNG CHỊ BẢY MƯƠI TUỔI
Thân tặng Chị Cẩm Tuyến

Chị nay "thất thập cổ lai hy"
Đạm bạc, an vui, chẳng thiếu chi
Thi phú mấy bài vang đất khách
Văn chương một mớ rộn kinh kỳ.
Khuyến Nông (1) nghề nghiệp Âu sang Á
"Sinh Hoạt gia đ́nh" (2) Mỹ tới Phi (3).
Ngẫm lại cuộc đời như giấc mộng
Có c̣n lưu luyến buổi xuân th́?
Hoàng Vũ
Canada, February 26, 2004

(1) & (2) Chị Tuyến làm nghề Khuyến Nông và Sinh Hoạt Gia Đ́nh
(3) Phi Châu (Gambia)

 

Lời Trang Chủ: "Thất thập cổ lai hy" dường như được xài lần đầu tiên ở thế kỷ thứ 8 trong câu thơ của Đỗ Phủ "Nhân sinh thất thập cổ lai hy". Xin dịch bài thơ  Khúc Giang Kỳ II của Đỗ Phủ, tặng mừng Chị Tuyến.

 

Áo chầu sau buổi đem cầm xong

Lướt khướt say sưa ṃ đến sông

Nợ rượu thường t́nh đâu chẳng thấy

Bảy mươi sống được có bao ông

Bươm bướm đùa hoa hoa phơi phới

Chuồn chuồn điểm nước nước thong dong

Vạn vật thời gian luôn biến đổi

Tạm cùng vui sống cách chi ḷng.

 

MỪNG CHỊ BẢY MƯƠI TUỔI

Ngày xưa mừng đón cổ lai hy
C̣n buổi bây giờ đâu kể chi
Thất thập niên qua, vừa hạ chí
Ba mươi năm nữa , mới đông kỳ
Non sông đẹp ư dừng chân ở
Thiên hạ buồn ḷng tung cánh phi
Thượng thọ ai bằng như Cẩm Tuyến
Bảy mươi là lúc nói xuân th́ !
Cao Yên Tuấn kính chúc tặng
Houston, February 27, 2004

 

MỪNG CHỊ BẢY MƯƠI TUỔI

 

Mừng vui  Chị đón cổ lai hy

Đạm bạc quê nhà chẳng có chi

Thi phú đôi câu mừng chị thọ

Khuyến nông danh tiếng khắp trung kỳ *

Mắm Cà - luỵ nước - từng vang tiếng *

Phù thuỷ phép mầu đến tận Phi *

Trần thế hoàn thành xong nghiệp dỉ

Thong dong bảy chục cái xuân th́

 Lê Quang Thưởng  kính chúc tặng 

Cà Mau Tháng 3 năm 2004

(*)Xin đọc trang :

http://cc.domaindlx.com/nhamaxo/

 

 

Trang Nhà NLM

Tuyển Tập 50 Năm Kỷ Yếu H́nh Ảnh 50 Năm