Hoàng Hoa Lộ

Kính tặng các cựu sinh viên trường QGNLM Blao, đặc biệt anh PMTâm nhờ anh tôi đă có những trang nhà NLM nầy.

 

Hoàng Hoa Lộ, ai đi ,ai ngắm

Đường Hoa Vàng nắng tắm sương ôm

Ta áo ai phảng phất hương thơm

Hương trinh nữ đưa hồn vào mộng.

 

Hoàng Hoa Lộ những ngày gió lộng

Tóc ai bây như sóng sương thu

Lênh đênh bên triền núi sa mù

Tưởng như chốn Đào Nguyên lạc bước.

 

Hoàng Hoa Lộ những chiều gió lạnh

Dáng ai đi khiến chạnh niềm riêng

Thoáng trông ai như một nàng tiên

Áo bay như Nghê Thường vũ khúc.

 

Đường Hoa Vàng xa nhau mấy độ

Từ ngày rời khỏm lộ Hoàng Hoa

Hôm nay sao ḷng bỗng thiết tha

Nhớ dĩ văng! Nhớ Hoàng Hoa Lộ!

Huy Lynh - 1/12/2005            

 

 

Trang Nhà NLM

Tuyển Tập 50 Năm Kỷ Yếu H́nh Ảnh 50 Năm