nh Mắt

 

Thấy em ngồ ngộ đ lng nheo
Vợ nọ con kia đố gim đo
Sư tử H Đng sao chả sợ
Cọp mng Đế Quốc vốn hay teo *
Lẳng lơ cẩn trọng vi trng c**
Lẹo tẹo coi chừng bc ni heo
Tan cửa nt nh i nh mắt!
Ngy ăn cơm bụi tối cho queo ***

Huy Lưu 23/2/2004

*Cọp giấy {Paper tiger}
**c = AIDS
*** Cơm bụi = cơm đường cho chợ {từ dng ở H Nội}

 

BI HỌA "nh Mắt"
(Ring tặng cc ng chồng hảo ngọt) 

Tuổi no m chẳng t mo nheo
Ci số đo hoa cứ phải đọ
Đ biết mi mn bao x hoch
Vẫn cn m mệt cht to teọ
Đo bng rốt cuộc thn c độc
Dan du rồi ra cảnh hắt heo
Đ trt kiếp nầy thuyền lắm bến
Nn đnh đm ngủ lạnh c queo!
Hong Vũ (25/2/2004

 

 

 

Họa "Ghi Ch Ring"

 

Cắ́c cớ già ti mắ́c ái eo

Văn chương thì sính chữ thì nghèo

Túi thơ lưng lửng vò chưa cạn

Xướng họa vui v̀y lẽo đẽo theo

Huy Luu 24/2/2004

 

Khoi m ci vận o o eo

Cắc cớ theo lao dẫu chữ ngho

Tập tễnh gieo thơ từng bị đẻo

Tới đu cũng tới thẻo tho theo.

PMTm (25/2/2004)

 

 

 Xem thơ Cảm Hứng Vần Eo của PMTm

BÀI HỌA "Ánh Mắt " 

 

Chưa già mà mắt cứ leo nheo,

Lại ngại đường đi lắm dốc đèo. 

Xe lái, phập phòng tu hít thổi, 

Vợ cười, hoảng vía cốt gân teo! 

Máu cao chả tiếc xâu dồi chó, 

Áp thấp không thèm miếng mỡ heo. 

Nhất quyết phen này chay độ tịnh! 

Xá gì ánh mắt liếc cong queo!? 

Cao Yn Tuấn (Houston, 24 - 2 - 04)

 

Ghi chú riêng : 

Cắc cớ làm chi cái vận "eo" 

Ai ơi đừng tưởng Tuấn tôi nghèo 

Thơ văn một túi xài không hết 

Có xướng bao nhiêu cũng vẫn theo! (CYT)

 

BI HỌA "nh Mắt " 

Độ ry mấy Bc nhẽo nho nheo 

Chợt nhớ Mợ Hương đo lại đo 

Thương bậu , người xưa đnh kẻ lạ 

Khi buồn , thuyền nọ b to teo 

Đường về cố quốc sao mờ mịt 

Tnh qu i ht gi đo heo 

Một mai chống gậy về nơi cũ 

Mấy nng lưng ng chắc cong queo 

Nguyễn Tng Bung (2/29/2004 )

 

Lòng Trúc
Quay lưng đuôi mắt vẫn còn nheo,
Dù đẹp như tiên cũng chẳng đèo .
Thương vợ thương con chi phải sợ ?
Lo nhà lo cửa việc gì teo ?
Bệnh tình không vướng đâu cần thuốc,
Sức khỏe tăng đều khỏi cật heo !
Giữ được lòng mình như ruột trúc ,
Làm sao gặp cảnh tối nằm queo ?
Bảo Thiền, cuối 2/04 .


Cuộc Tỉnh Say
Cô kia làm điệu mắt nheo nheo ,
Đã khiến cho ông mấy cũng đèo .
Bất biết hang hùm hay động sói ,
Kể chi mập ú hoặc gầy teo .
Khi say những tuởng nơi đài các ,
Lúc tỉnh thì như cái ổ heo .
Tàn cuộc mím môi than với bóng,
Thà rằng ôm gối ngủ chèo queo .
Bảo Thiền, cuối 2/04 .

 

 

Trang Nh NLM

Tuyển Tập 50 Năm Kỷ Yếu Hnh Ảnh 50 Năm