Vọng Cố Hương       Cao Tiu*

Cch bn cầu duy vọng nhất phương

Bi chim đồ bản lữ sầu trường

Giang sơn cẩm t Trung Nam Bắc

Thử địa do tồn ng cố hương.

 

 *

  

 

Vọng Cố Hương 2

Nhất thuấn thời phi, xun thập lục

Thin tường duy kiến nguyệt tha phương

Du du sơn hải gia h tại

Vạn ly vn h vọng cố hương.

 

Thời gian qua lạnh lng tri

Mới trong chớp mắt đ mưi su xun

Trời di thm nỗi bng khung

Tha phương một mảnh trăng ngần soi chung

Trng xa non biển mịt mng

Mi nh xưa! Bổng nghe lng nao nao

Rng chiều đỏ ngọn my cao

Nhớ qu mun dặm sầu bao la sầu!

 

Dịch thơ:

Nhớ Qu 

Nửa vng trời đất xa xăm

Nhn về hướng ấy lng thầm nhớ thương

Non sng dẫu c nhiễu nhương

Bắc Nam Trung vẫn qu hương thuở no.

Ph Minh Tm, 6/3/2004

 

Nhớ Qu 2

Thấm thot hăm chn* ci xun qua

Một trăng cng chiếu hai trời xa

Ni biển mịt mng, qu đu t?

Vạn dặm nao nao nỗi nhớ nh.

Ph Minh Tm, 7/3/2004

 

*By giờ đ gần 29 năm.

 

Buồn Viễn Xứ 

Trong tay một bức dư đồ 

Nửa vng tri đất, bn bờ xa xăm 

Ny đy dải Bắc Trung Nam 

Qu hương ta đ, lng thăm thẳm buồn

Hoi hương tnh luống mỏi mn 

Ba mươi năm chẳng, mộng cn mng lung

Đm đm nhn nh trăng chung 

Đn trời cao chiếu sng cng hai phương

Nh xưa lẩn khuất ngn sương 

Ni cao biển rộng, sầu vương hải hồ 

Bng khung m bức dư đồ !

Cao Yn Tuấn  Houston, 9/3/2004