Thu Hoi        Cao Tiu*

Thu đo hn phong khởi

Ly quốc nhật thăng bi

Thập nin song mn bạch

Hồi m vấn h th.

 

Vo thu gi chớm lạnh rồi

Mỗi ngy xa nước cng khơi mạch sầu

Mười năm, mi tc bạc mu

Hỏi quay v ngựa bao lu ta về.

 

*Cao Tiu l một nh thơ thuộc thế hệ trước chng mnh. ng tn l Hong Ngọc Cao Tiu, sanh năm 1929 tại Thi Bnh. Thơ ng rất thanh thot, trong sng lắm v thường xuất hiện với những nt thư họa Việt ngữ v chữ Hn như dưới đy. 

 

 

Bản dịch:  Nhớ Thu
Thu đến, gi hiu lạnh
Xa nh, lng ti t
Mười năm, mi tc bạc
Ngoảnh lại, bao giờ về?

 

Thu đến, xa cch qu
Gi lạnh, lng ti t
Năm thng, phơ tc bạc
Ngảnh mặt, khng hẹn về?

Ph Minh Tm

 

Thu về, gi lạnh lạnh dần,
Xa qu ngy một buồn tăng với ngỵ
Muời năm tc trắng như my,
Hỏi bao lu nữa? C ngy về qu.

Phạm Ngọc Sơn

 

Kỵ m xa qu ma thu lạnh
Lần tay lặng đếm mỗi ngy qua
Chồng chất nhớ thương sầu bạch pht
Mười năm chưa trở về thăm nh 

Cao Yn Tuấn

 

Vo thu gi lnh lạnh
Tha hương buồn vấn vương
Mười năm tc bạc trắng
Ngựa c về cố hương.


Thu sang gi thổi lạng lng
Tha hương lng những no nng ngẫn ngơ
Mười năm mi tc bạc phơ
V cu phi mi bao giờ hồi hương.

Trời vo thu gi bay lạng gi
Cảnh tha hương buồn b u sầu
Mười năm tc đ bạc mu
Bao giờ v ngựa quay đầu hồi hương.

PVT

 

Trang Nh NLM

Tuyển Tập 50 Năm

Kỷ Yếu Hnh Ảnh 50 Năm