Cố Hương Tm       Cao Tiu*

Bạch pht sầu ly xứ

Đan tm sơn thủy trường

Kiếm thư din cựu mộng

Thy tư nguyệt cố hương.

 

Buồn xa xứ, mi đầu tc bạc

Tấm lng son ghi tạc nước non

Kiếm thư mộng cũ hy cn

Ơi ai c nhớ trăng trn qu xưa.

 

Qu Kim Mn Kiều

Hn vn sơn thượng hội

Nguyệt ảnh tịnh loan tm

Trường kiều tư bất loạn

Ly quốc độc hoi ngm.

 

Đầu non lạnh lẽo my dừng

Bng trăng lng vịnh xem chừng khng đi

Cầu di buồn nối l th

Một mnh ngm khc xa qu bồi hồ.

 

Dịch thơ:

Lng Qu 

Mi tc bạc phơ sầu viễn xứ

Nước non ghi tạc tấm lng son

Mộng xưa dẫu cũ cn trong sử

Nơi đ qu ta trăng vẫn trn.

Ph Minh Tm, 4/30/2004

 

 

 

 

Qua Cầu Kim Mn

My lạnh tựu đầu non

Lung linh nh trăng trn

Cầu di khng ngăn cch

Xa xứ ngm c đơn.

Ph Minh Tm, 4/30/2004

 

Trang Nh NLM

Tuyển Tập 50 Năm Kỷ Yếu Hnh Ảnh 50 Năm