La biche
Maurice Rolilinat
1846-1903

 

La biche brame au clair de lune
Et pleure se fondre les yeux;
Son petit faon delicieux
A disparu dans la nuit brune.

Pour raconter son infortune
la fort de ses aiieux,
La biche brame au clair de lune
Et pleure se fondre les yeux.

Mais aucune rponse, aucune,
ses longs appels anxieux!
Et, le cou tendu vers les cieux,
Folle damour et de rancune,
La biche brame au clair de lune.

Dịch nghĩa:

 

Con nai vng ngơ-ngc

Nai vng ku la ai-on dưới nh trăng trong sng
V ngơ-ngc cất tiếng khc than nức-nở;
V nai con tung-tăng, hớn-hở, 
Đ biến mất vo rừng đm tối-mịt.

Nai kể-lể sư bất-hạnh của mnh
Với cnh rừng của cha ng m nai được sinh ra,
Nai vng ku-la ai-on dưới nh trăng trong sng
V ngơ-ngc cất tiếng khc than nức-nở,

Nhưng, rừng đm vẫn im-lặng, khng tiếng trả lời,
Cho sự ku vang lo-u của nai vng ngơ-ngc!
Nai nhn ln vm trời v ngng cao cổ,
Đin cuồng v qu yu thương v on hận,
Nai vng ku la ai-on dưới nh trăng trong sng.

Minh-Chu phỏng dịch

 

Tnh Mẹ Xt Xa 

Con ơi, con đu rồi ?
Rừng đm, rừng đm sao im hơi !
Con ơi, con đu rồi ?
Vầng trăng, vầng trăng cao chơi vơi !

Con Nai mẹ gục đầu lầm lủi bước,
Tiếng ku thương vang động khắp rừng gi.
Tm con thơ, sao im hơi lặng tiếng ?
Đi mắt mờ, ging lệ chảy xt xa !

 

Hởi c th ! hởi loi người độc c !
Con ơi, con đu rồi !! ? 
Vầng trăng, vầng trăng chơi vơi !
Cao Yn Tuấn

 

NAI  VNG  NGƠ  NGC

 

Dưới nh trăng Nai vng ngơ ngc  ,

Cất  tiếng ku như khc như than

Nai con hớn hở tung tăng ,

Biến vo rừng rậm đm trăng mịt m !

Nai  kể lể tm tư bất hạnh,

Với cnh rừng hiu quạnh Qu Cha

Nai  vng ai on ku la

Khc than nức nở nhạt nho nh trăng !

Rừng im lặng vẫn khng ln tiếng 

Trước tiếng ku lo lắng bi ai 

Cất cao cổ  ngước nhn trời ,

Yu  thương on hận khiến Nai đin cuồng !

Tiếng Nai ku no nng thống thiết

Rừng lặng thinh nh Nguyệt lung linh !

Thương cho Nai mẹ thắm tnh,

Mất con nức nở vật mnh khc than !

Phan Văn Thy

Nai M

 

Mẹ nai hất hải dưới trăng vng

Ai on no nng tiếng thở than

Nai nhỏ thơ ngay đi mất dạng

Lạc trong đm tối giữa rừng hoang.

 

Chuyện mnh bất hạnh nai t tỉ

Rừng của ng cha tưởng sống an

Dưới nh trăng thanh nai nức nở

No nng ai on tiếng than van.

 

Đm dy tịch mịch rừng yn lặng

Mặc tiếng gọi con thấu khảm can

Ngưỡng cổ nhn trời cao khắc nghiệt

Đau thương on hận lệ tun trn.

 

Dưới nh trăng thanh nai nức nở!

Ph Minh Tm

 

Trang Nh NLM

Tuyển Tập 50 Năm Kỷ Yếu Hnh Ảnh 50 Năm