Nghiệp Dĩ

Món nợ văn chương, nợ một đời ,
Làm sao mà trả hết đây trời !
Xấp tho Lục Bát c̣n dang dở ,
Tuyển tập Đường Thi mới nửa vời .
Cảm hứng dạt dào, thơ nặng túi,
Đề tài khô cạn , rượu không mùi .
Sinh ra đă thích làm thi sĩ ,
Nghiệp dĩ đành mang nghiệp dĩ thôi !
Bảo Thiền, đầu 3/04 .

 

Thi phú văn chương hiếm ở đời

Nợ đâu mà trả, lộc từ trời !

Ngũ ngôn thất bát đều thông thạo

Xướng họa chiều hôm thú tuyệt vời.

Thông cảm t́nh người tràn cảm hứng

Yêu thương vạn vật đậm sắc mùi

Sang giàu sánh được thơ đầy túi

Ngâm vịnh ngày đêm há nghĩ thôi.

Chính Tâm (họa)

 

Món nợ Thi ca trả suốt đời!
Tiền duyên nghiệp chướng chớ kêu trời .
Thất ngôn bát cú vần điêu luyện .
Lục bát trường thiên ư tuyệt vời !
Dạt dào vần điệu đầy thi vị .
Lai láng hồn thơ gợi sắc mùi ?
Bóng ngả về chiều vui xướng họa .
Nghiệp dĩ thi ca chết mới thôi ?!
PVThùy (họa)

Một Chút Tự Hào
Bảo Thiền, Bảo Thiện khác là bao ,
Năm dấu rồng tiên thực nhiệm mầu !
Có phải muốn trêu người thức giả ?
Hay chăng để ghẹo khách mày râu ?
Họ tên cha mẹ càng trân quư 
Bút hiệu văn chương chút tự hào .
Bảo Thiện Bảo Thiền chi cũng được !
Miễn sao thi hứng được dài lâu .
Bảo Thiền, đầu 3/4

 

 

Văn chương chữ nghĩa khó là bao!

Gieo vận ép niêm tạo phép mầu

Không phải riêng ai dành hứng cảm

Trượng phu đâu chỉ kẻ mày râu.

Mấy bồ chữ nghĩa ai thu hết?

Cho tớ vài câu để tự hào.

Chữ của Ông Cha ta cứ chọn

Xài sao cho sống được vui lâu.

Chính Tâm (họa)

 

Họa Thơ 
Người ơi thử họa xem nào,
Lựa vần chọn chữ ngọt ngào hoa tiên .
Họa xong rồi mới buông rèm,
Bởi thơ không muốn qua đêm một ḿnh.
Thơ tôi vốn thuộc ṇi t́nh ,
Chim trời có bạn , ao đ́nh có sen !
Mời vào giấc ngủ b́nh yên ,
Đừng mơ kẻo lạc vô miền liêu trai .
Con bươm bướm trắng nhà ai ,
Nhẹ nhàng đáp xuống cành mai bên đường
Bảo Thiền , đầu 3/04 .

 

 

Lục bát biết họa thế nào?

Nếu có họa trật xin mau chỉ liền

Dù nhà không có gắn rèm

Luôn luôn thơ ngủ cùng đêm với ḿnh

Bao giờ ta cạn hết t́nh

Bấy giờ thơ ngủ một ḿnh ngoài hiên

Một ḿnh thơ ngủ sao yên

Bao nhiêu tiên cụ rời miền Thiên Thai

Yêu thơ tiên đọa trần ai

Đầu thai cơi tục với tài làm thơ.

Chính Tâm (họa)

 

Trang Nhà NLM

Tuyển Tập 50 Năm Kỷ Yếu H́nh Ảnh 50 Năm