Lời Trang Chủ: Nhân ngày sinh nhật 70 của chị Trần Thị Cẩm Tuyến, các anh Hoàng Vũ, Trần Tuấn Kiệt  và Lê Quang Thưởng có làm thơ chúc mừng chị.  Chị Tuyến cám ơn bằng cách gởi lại bài thơ do ông thân sinh của chị là cụ An Đ́nh Trần Kinh đă làm vào năm 1957. Anh Kiệt có nhờ chị Tuyến xin phép cụ cho anh họa lại như dưới đây.  Bài thơ của anh Tâm là viết theo cảm hứng, chớ anh chưa họa được bài của cụ An Đ́nh.  Anh Kiệt là sư phụ đă hướng dẫn anh Tâm làm thơ Đường luật và xướng họa trong hơn năm qua. Hơn năm sau anh Tâm mới gởi bài họa hoàn chỉnh dưới đây để tạ lỗi cùng chư vị.

 

MỪNG NGÀY SINH NHẬT

Sinh-nhật mừng ngày tuổi bảy mươi,
"Cổ - hy" tiếng gọi phải rằng chơi!
Trăm năm ngó tới, khôn chưa biết,
Sáu chín nh́n lui, dại đă rồi.
Tránh lợi, xa danh, ừ cũng khỏe,
Xem hoa, đọc sách, rứa mà vui.
"Tùng tâm sở dục" lời sách dạy,
Thử hỏi chi hơn ở giửa đời? 
An Đ́nh Trần Kinh (1957)

 

Bài Họa

Đời người thấy rỏ đến mười mươi,
Hết bảy, c̣n ba nên cứ chơi.
Thiếu nợ, lo toan đền đáp đủ,
Thừa duyên, san sẻ trả hoàn rồi.
Thác về an hưởng non bồng vắng,
Sống gởi sum vầy cơi thế vui.
Kiếp trước tu nhiều nên được vậy!
Bảy mươi chưa đủ để xa đời!
Cao Yên Tuấn ( 2004 )

 

Bốn bảy năm rồi ông bảy mươi

Hậu sinh c̣n những bốn năm chơi

So ông đâu thể bằng ông được

Nếu sánh văn chương thua chắc rồi

Danh lợi ai dành cho ngụy tử !

Sách hoa đâu có đọc làm vui

Sống thời luỵ nước đành như thế

Chẳng biết khi nao được đổi đời.

Tâm Tưởng LQT (3/2004)

 

Mươi bảy chưa bằng tuổi bảy mươi
Trời sanh ta để cứ vui chơi
Đếm măi tháng ngày sao chửa hết
Một số người thân đă mất rồi
Buồn chi để chất đầy trên tóc
Ḿnh c̣n mua bán vạn tṛ vui
Xong rồi chuẩn bị về tiên cảnh
Rủ bạn cùng đi ....dựng lại đời.
Nguyễn Quí Định

 

Đạo và Đời

Cuộc đời biết sống được mấy mươi

Thời gian c̣n lại chọn cách chơi

Gian tham hận hại cần dứt bỏ

Hút say trộm cướp hảy xa rời

Vun hoa đọc sách thơ ngâm họa

Tha thương giúp dạy khổ sẽ vơi

Tu tâm sửa tánh rèn thân trí

Bảy mươi mới biết đạo là đời.

Phí Minh Tâm, 3/18/2004

 

Cuộc đời biết sống được bao mươi

C̣n lại thời gian chọn cách chơi

Sân hận gian tham cần dứt bỏ

Hút say trộm cắp tránh xa rồi

Vun hoa đọc sách thơ ngâm họa

Giúp đở thương yêu sẽ được vui

Sửa tánh tu tâm rèn trí tuệ

Bảy mươi có biết đạo là đời.

PMT 8-2005

 

Mừng Thọ chư lăo
Mười bẩy sao bằng lăo bẩy mươi
Bôn ba c̣n kém huống là chơi
Cao lương mỹ vị thèm chi nữa
Trăm đắng ngh́n cay nếm cả rồi
Cốt cứng gân giai càng lư thú
Tai tinh mắt tỏ hẳn là vui
Cơm ngày ba bữa lưng lưng bụng
Nhàn tản vô vi mặc sự đời.
Huy Lưu 

   

 

Trang Nhà NLM

Tuyển Tập 50 Năm Kỷ Yếu H́nh Ảnh 50 Năm