Bài Xướng:

Hỏi Ai?
Đ̣ ai vắng khách đợi bến sông ?
Hương Giang xuôi chảy lững lơ ḍng
Thiên Mụ chùa xưa cây xanh biếc
Phượng Vĩ đỏ màu cảnh đẹp không ?
Tuyết Nga

 

Các bài họa:

Hỏi Chùa
Bao lâu Chùa đứng bên ven sông ?
Có thấy Hương Giang chảy ngược ḍng ?
Và thấy người xưa qua bến nước ?
Gọi ai chuông vẳng tiếng thinh không ?
Cao Yen Tuan

Hỏi Nàng
Quay gót nghẹn ngào ở cuối sông
Nàng đi thổn thức lệ hai ḍng
Hương Giang nước chảy t́nh đôi ngả !
Phượng đỏ sao ḷng thấy trống không ?
HV

 

Nàng Đáp
Em đợi lâu rồi bên bến sông
Bao phen đứng đón ngược xuôi ḍng
Người xưa biền biệt từ năm ấy
Thuyền vắng buồn hiu bến nước không !
CYT

Hỏi
Thuyền ai xinh xắn đậu bên sông
Gác mái chờ ai chẳng ngược ḍng
Bến vắng hay đông từ dạo ấy
Bao năm xa cách có c̣n không?
TMP

 

Đáp
Chùa đứng bao năm ở khúc sông
Thuyền em một dạ nước xuôi ḍng
Đ́u hiu bến vắng từ năm ấy
Chở nặng t́nh yêu thuyền chẳng không.
TMP

 

Trang Nhà NLM

Tuyển Tập 50 Năm Kỷ Yếu H́nh Ảnh 50 Năm