Let me simply be your friend

 

I'd like to capture a rainbow 
and stick it in a big box so that, 
anytime you wanted to, 
you could reach in and pull out 
a piece of sunshine. 

I'd like to build you a mountain 
that you could call your very own 
a place to find serenity 
in those times when you 
feel the need to be 
closer to yourself. 

I'd like to be the one 
who's there when you're 
lonely or troubled 
or you just need 
someone to hold on to. 

I'd like to do all this and more 
to make your life happy. 
But, sometimes, 
it isn't easy to do 
the things I would like to do 
or give the things I would like to give. 

So... until I learn how to 
catch rainbows and build mountains, 
let me do for you which I know best... 
...Let me simply be your friend. 

Unknown Author


CERTIFICAT  DE  L'AMITIÉ

Si je pouvais attraper un arc-en-ciel,
Je le ferais juste pour toi,
Et je partagerais ainsi avec toi sa beauté
Les jours où tu es mélancolique.

Si je pouvais, je construirais une montagne
Que tu pourrais considérer comme ta propriété,
Un endroit où trouver la sérénité
Un endroit où l'on peut être seul.

Si je pouvais prendre tes problèmes,
Je les jetterais à la mer.
Mais je me rends compte que toutes ces choses
sont impossibles pour moi :

Je ne peux pas construire une montagne,
Ni prendre un arc-en-ciel lumineux.
Mais laisse-moi juste être ce que je sais faire le mieux:
Un ami toujours présent.

Auteur Inconnu

 Hăy Cho Tôi Làm Bạn

 

Tôi thích bắt được móng trời
Cất vào hộp quư để nơi an toàn
Ngày nào bạn muốn đăng quang
Vói tay vào lấy ánh xuân chan hoà.

 

Tôi thích xây núi làm nhà
Nơi bạn có thể gọi là chỗ riêng
Khi nào bạn muốn tĩnh yên
Th́ cứ đến đấy để t́m cái ta.

   

Tôi thích làm kẻ vị tha
Luôn luôn có mặt la cà với nhau
Khi cô độc lúc ốm đau
Hoặc cần người hiểu, nói câu ân t́nh.

  

Tôi thích làm những việc trên
Để giúp bạn sống vui thêm phần nào
Đôi khi chẳng hiểu tại sao
Tôi không làm được bao điều tôi mơ.

   

Khi nào biết bắt móng trời
Biết xây núi đá cho đời thêm tươi
Xin bạn kiên nhẫn chút thôi
Cho tôi làm bạn, điều tôi biết rành.

Phí Minh Tâm  phỏng dịch 5/17/04

 

 

CHỨNG CHỈ T̀NH BẠN

Nếu tôi mang được chiếc cầu ṿng,
Đem xuống trần gian để tặng không,
Chia sẻ cho nhau muôn nét đẹp,
Những ngày bạn thấy buồn mênh mông !

Nếu tôi đấp được ḥn non cao ,
Làm của riêng tư , bạn tự hào .
Một chỗ , một nơi không kẻ lạ 
Chỉ ḿnh ḿnh bạn với trăng sao !

Nếu tôi gánh được bao phiền muộn ,
Giúp bạn chôn vùi xuống bể sâu .
Nhưng tôi tin tưởng nhiều điều ấy ,
Không thể ḿnh tôi làm được đâu !

Tất cả h́nh như to tác quá ,
Nhưng xin cho tôi chút lo âu ,
Sẽ cố vuông tṛn theo sức mọn ,
Cuộc đời c̣n lại có bao lâu !!

Cao Yên Tuấn, Houston, 5-17- 04

 

 

CHỈ DẤU T̀NH BẠN

 

Nếu Tôi lấy được mống trời ?

Mang  xuống  trấn thế tặng người bạn thân

Cùng  ngắm màu sắc  tuyệt trần  ,

Những ngày ảm đạm ḷng man mác buồn  !

 

Nêú Tôi đắp được non cao  ?

Hăy coi như của riêng trao cho ḿnh ,

 Một nơi yên tĩnh an b́nh ,

Chỉ riêng Bạn với  bóng h́nh đơn côi  !

 

Nêú Tôi gánh được ưu phiền ?

Sẽ đem chôn xuống  bể sâu tức thời ?

Cảm thâư những việc  tầy trời 

Không thể làm được với đôi tay ḿnh  !

 

 Tôi không thể đắp non cao  ?

Cũng không thể lâư trăng sao câù ṿng  !

Nhưng sẽ  cố sức gắng  ông 

Để cho t́nh bạn cảm thông ḥa đồng  .

 

Phan Văn Thùy,   12/18/2004

 

Trang Nhà NLM

Tuyển Tập 50 Năm Kỷ Yếu H́nh Ảnh 50 Năm