Email Chữ Việt

Trước đây tôi gơ Email,
Chữ Việt không dâú chẳng theo loại nào !
" Ḷng riêng riêng những ước ao " :
Chữ Việt có dâú như đào thêm Hoa ?
Nghe anh Tâm nhắn thiết tha ,
Thư Anh bỏ dâú xem ra khá ngâù ,
Bắt chước vẹo cổ ngoẹo đầu ,
Vẫn chẳng đúng cách thật râù quá ta ! PVT

Xin Anh cho biết máy nhà
"Ô Ếch Huyn Đậu" 33 hay ǵ?
"Y meo" nhu liệu là chi?
Đọc thư trên mạng hay di ra ngoàỉ
Tại sao chữ Việt không ngay?
Ngoằn ngoằn ngoẹo ngoẹo mấy ai bằng ḷng
Xin Anh cài đặt loại phông
"Du ni Ta hố" mới mong công thành. PMT

Cảm ơn Anh Tâm thật nhiêù ,
Đă quan tâm hỏi những điêù về "Meo" ,
Kiến thức về "mạng" thật nghèo !
Cho nên "Meo" gửi mắc eo dài dài ??
Siemens loại máy đang xài ,
Windows 98 mua vài năm nay .
Đánh máy loại "code" sau đây :
VINI - VPS thường hay gơ bài .
Gửi "Meo" thích lại không xài ,
Mong được chỉ dẫn để cài thành công . PVT

98 không sẳn phông cần
Nhờ VPS đở đần chút đi
"Đạo lâu" các chữ uni
Rồi xong cài đặt theo y cách nầy
Không xong xin hảy tỏ bày
Thử t́m cách khác có hay hơn nào
Hăy rán kiên nhẩn xem sao
Nêú không thỏa nguyện hăy chào máy xưa. PMT

Cảm ơn anh Phí Minh Tâm ,
Hy vọng ṃ măi sẽ tầm cho ra ?!
Nêú không cũng phải thông qua .
Vẹo đâù ngoẹo cổ nhưng mà hiểu nhau .
Thà rằng ngoẹo cổ vẹo đâù ,
C̣n hơn không dâú nghĩ lâu nhức đâù ?!
Chữ "Ta" lại tưởng chữ "Tàu " !
Chữ "Tắc " thành "Tộ" chữ "râu" hóa "râù" !
Mong sao mai mốt sang giàu ,
Sẽ tậu máy mới " Windows" tối tân .
Ước mong bè bạn xa gần ,
Cảm thông để sẽ dần dần canh tân . PVT

 

Xem:  Viết Chữ Việt

 

Trang Nhà NLM

Tuyển Tập 50 Năm Kỷ Yếu H́nh Ảnh 50 Năm