Nng Lm Mục Hnh Khc

Nhạc: Thanh Quang & Cao Yn Tuấn
Lời: Thanh Quang & Lm Hồng Trc

Đon sinh vin Nng Lm Mục chng ta
Tiến mau ln xy đấp nước non nh
Dầu ni sng bao la
Dầu gi mưa sương sa
Chng ta khng sờn ch trn vạn đường xa
Đồng Miền Nam mnh mng
Dy ni Trung cao xanh
Với cy rừng Việt Bắc chờ mong chng ta
Mang vui tươi đến những nẽo xa vời
Chung bn nhau soi sng khắp chn trời
Ta nui, ta cấy, ta trồng mun nơi
Mong sao cho ta gip bao người ấm no.


Trang Nh NLM Tuyển Tập 50 Năm Kỷ Yếu Hnh Ảnh 50 Năm