7/7/2004   

Nhớ Blao

 

Lu qu chưa về thăm Bảo Lộc
Truy tm dư ảnh chuổi ngy qua
Mơ nghe ai ht bn lầu trắng...
Điệp khc tnh yu mi thiết tha...

PNChu, K1
 

H ấy ti về thăm cảnh cũ
Cỏ cy xơ xc nhớ hong hoa
Lầu xưa cn đ người đu thấy
Lng bổng dng trn nỗi xt xa...

PMTm, K2

 

Trang Nh NLM Tuyển Tập 50 Năm Kỷ Yếu Hnh Ảnh 50 Năm