Lịch Sử

Trường Quốc Gia Nông Lâm Mục

 

Năm 2005 kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường Quốc Gia Nông Lâm Mục.  Để kỷ niệm Trường, tôi nghĩ không có ǵ hay hơn là những đứa con của Trường thương yêu, đoàn kết và tương trợ nhau.  Dưới đây, tôi xin tóm lượt lịch sử thành lập và phát triển của Trường để chúng ta thấy rằng ḿnh là anh chị em một Trường.  Dù có nhập học ở cấp khác nhau, địa điểm và thời điểm có khác nhau trong 20 năm từ 1955 đến 1975, chúng ta cùng phát xuất từ một Trường, học cùng Thầy, là đồng môn, đồng nghiệp và c̣n có t́nh thầy tṛ.  Một số các anh chị học lớp trên, sau khi ra Trường, đi học thêm, rồi trở lại Trường dạy các lớp đàn em.

 

Trường Quốc Gia Nông Lâm Mục được thành lập ngày 19 tháng 11 năm 1955 do Nghị Định số 112-BCN/NĐ của Bộ Canh Nông.  Trường tọa lạc trên một thửa đất ph́ nhiêu ước lượng khoảng 500 mẩu, trên quốc lộ 20, phía Tây Thị xă Bảo Lộc.  Quanh Trường là núi, rừng và các đồi chè xanh, nên phong cảnh rất hữu t́nh.  Trường QGNLM nguyên thủy được biết dưới tên Trường QGNLM Blao. Cho đến khi Thị xă Blao đổi tên là Bảo Lộc, Trường mới có tên Bảo Lộc. Theo nghị định thành lập, Trường là một trường cao đẳng gồm có:

 

-một cấp cao đẳng
-một cấp trung đẳng
-và những lớp theo mùa, không học kỳ và hạn định.

 

Khóa 1 cấp trung đẳng khai giảng ngày 12 tháng 12 năm 1955 trong một buổi lễ long trọng.  Sau 3 năm học tập, Khóa 1 tốt nghiệp năm 1958 với 63 sinh viên được cấp văn bằng kiểm sự 3 ngành Canh Nông, Thủy Lâm và Mục Súc.  Trường QGNLM đào tạo được 8 khóa trung đẳng với gần 600 chuyên viên các ngành nông, lâm và súc.

 

Khóa cao đẳng đầu tiên của Trường QGNLM khai giảng trong niên học 1959.  Nghị Định số 286 BCN/NĐ/HC ngày 6/8/1959 ấn định tổ chức cấp cao đẳng với học kỳ 3 năm và gồm 3 ban Nông Khoa, Lâm Khoa và Súc Khoa.  Sau đó, Trường trải qua một loạt biến đổi như sau:

  1. Năm 1963, Nghị Định số 1184 GD/HC đổi tên cấp cao đẳng Trường QGNLM ra Trường Cao Đẳng Nông Lâm Súc với học kỳ 4 năm.  Sau khi đào tạo được 5 khóa cao đẳng tại Bảo Lộc, v́ lư do an ninh, Trường được dời về Sàig̣n tại địa điểm đường Cường Để.

  2. Năm 1967, Trường CĐNLS được đặt trực thuộc Bộ Giáo Dục do Nghị Định số 483 GD ngày 23/3/1967. 

  3. Năm 1968, Bộ Giáo Dục đổi tên Trường thành Trung Tâm Quốc Gia Nông Nghiệp với 3 trường Cao Đẳng Nông Nghiệp, Cao Đẳng Thú Y Chăn Nuôi và Cao Đẳng Thủy Lâm do Sắc Lệnh số 158 SL/VHGD ngày 9/11/1968.

  4. Năm 1972, Trung Tâm QGNN đổi tên là Học Viện Quốc Gia Nông Nghiệp do Sắc Lệnh số 174 SL/GD ngày 29/11/1972. 

  5. Năm 1974 Học Viện QGNN được xát nhập vào Viện Đại Học Bách Khoa Thủ Đức với tên mới là Đại Học Nông Nghiệp do Sắc Lệnh số 10 SL/VHGDTN ngày 11/1/1974.

Trường QGNLM (Trường CĐ NLS Bảo Lộc + Trung Tâm QGNN + Học Viện QGNN + Đại Học NN Sàig̣n) đào tạo được tổng cộng 16 khóa cao đẳng với trên dưới 2000 kỹ sư các ngành nông, lâm và súc. Khóa 16 nhập học năm 1974 và tốt nghiệp năm 1980.

Cũng năm 1963, cấp trung đẳng Trường QGNLM biến thành một trường trung học nông nghiệp và lấy tên  là Trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc.  Trường tiếp tục đào tạo chuyên viên cấp trung đẳng từ năm 1963 cho đến năm 1975.  Không biết bao nhiêu sinh viên đă tốt nghiệp Trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc. 

Muốn biết thêm chi tiết sinh hoạt của các cựu sinh viên Trường Quốc Gia Nông Lâm Mục, mời các bạn vào xem các Trang Web dưới đây:

Gia Đ́nh Nông Nghiệp: www.giadinhnongnghiep.net/

Hội Nông Nghiệp Bắc California: www.webmember.net/id/ngaymua/trangchinh/introduction.php
Trường Quốc Gia Nông Lâm Mục: www.advite.com/NLMB/QGNLM/TrangnhaQGNLM.htm
Khóa 2 Trường Quốc Gia Nông Lâm Mục Blao: www.advite.com/NLMB/TrangNha/Trangnha.htm
Khoá 5 Trường Quốc Gia Nông Lâm Mục Blao: http://qgnlmk5.topcities.com/
Khóa 11 Trung Tâm Quốc Gia Nông Nghiệp: http://members.cox.net/nnsgthuylam11/
Khóa 14 Đại Học Nông Nghiệp Sàig̣n: www.angelfire.com/ca4/nongnghiepk14/
Khóa 16 Đại Học Nông Nghiệp Sàig̣n: www.advite.com/dhnnk16.htm
Trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc: www.nlsbaoloc.com/

 

Những điều trên đây được viết lại dựa vào các văn kiện và tài liệu cụ thể do các anh chị cựu sinh viên sưu tầm được.  Bạn nào có tài liệu hoặc dự kiện chính xác hơn, xin chia xẽ với chúng tôi. 

Phí Minh Tâm NLMK2, 12/03/2004.