Trang Nhà NLM

Tuyển Tập 50 Năm Kỷ Yếu Hình Ảnh 50 Năm

 

SỚ TÁO QUÂN

 

Vài Lời Phi Lộ Của Kim Mao Sư Vương: Vì vừa đi tham dự buổi họp mặt bỏ túi của Khóa 2 NLM Miền Bắc Cali về còn mệt nên Táo Quân Sắc Tô kêu Kim Mao Sư Vương đánh máy gấp bản Sớ Táo Quân này để gởi đến anh Phí Minh Tâm phổ biến rộng rãi. Táo Quân còn căn dặn rằng vì Táo không muốn "copirách copiriếc" gì hết nên ai cũng có thể trích dịch, đăng tải hoặc đưa lên mạng lưới tự nhiên, coi như "của chùa" vậy. KMSV bèn gõ "com piu tưa" gấp để hy vọng đến cuối năm, ngày 23 tháng chạp năm Qúy Mùi khi Táo Quân lên Thiên Ðình thì sẽ tâu "tôn tốt" một chút cho KMSV được nhờ.

 

SỚ TÁO QUÂN SẮC TÔ

 

Muôn tâu Thánh Thượng

Thần Táo Sắc Tô

Kính trình "lập bô'

Họp Nông Lâm Mục

Khóa Hai chủ lực

Miền Bắc Cali

Tổ chức ba chê

Tại nhà họ Phạm

Chủ nhân không quản

Bận rộn đầu xuân.

Phu nhân Tuyên, Tân

Trổ tài gia chánh

Có chay, có mặn

Ăn nhậu lan man.

Thần xin kể dần

Từng quý vị một.

Thành viên chủ chốt

Là Nha Ma Xô

Vui thú hải hồ

Ði hoài không chán

Ðường dài chẳng ngán

Gìn giữ tình thân

Kêu gọi hội họp.

Bà con lóp ngóp

Từ San Jose

Vội phóng xế về.

Cụ Tân Niên Trưởng

Thân hình lực lưỡng

Như thuở sinh viên

Nhờ luyện liên miên

Suối Nguồn Tuổi Trẻ,

Khí Công, Tài Chí

An lạc thân tâm.

Cụ Dũng trầm ngâm

Ít ăn, ít nói

Nhưng tình sáng chói

Như thuở thanh niên.

Cụ Long vẫn nghiền

Thuyết minh, lý luận

Cảm hứng không cạn

Thần xin chạy dài.

Trẻ nhất Khóa Hai

Là anh họ Phí

Ða tài, đa trí

Công đức vẹn toàn,

Không quản nhọc nhằn

Thiết kế mạng lưới

Bà con phấn khởi

Hăng hái viết bài

Thành tích Khóa Hai

Cùng là Khóa bạn

Ðọc không biết chán

Bốn bể năm châu

Dù ở đâu đâu

Cũng đều đọc được.

Thần xin lần lượt

Kể các đề tài

Thảo luận lai rai

Trong buổi họp mặt.

Tình thương rộng mở

Giúp đỡ lẫn nhau

Nêu gương về sau

Tình thương rộng

Tinh thần tương trợ

Chẳng bỏ một ai

Trong, ngoài Khóa Hai

Nông, Lâm, Ngư, Mục.

Khóa Hai góp sức

Hai chục phần trăm

Giúp đỡ thiệt tâm

Gia đình anh Chấp.

Anh Tâm đề cập

Kỷ Yếu Khóa Hai

Xuất bản tương lai

Gồm toàn hình ảnh

Của Năm Mươi Năm

Hoạt động nhiệt tâm

Lưu truyền hậu thế.

Thần lại xin kể

Cô Út xài sang

Hỏi thăm cả làng

Lại còn chia sẻ

Gởi cho hai thẻ

Ðiện thoại viễn liên

Bà con thay phiên

Nói hoài nói hủy

Cùng với ba vị

Gồm Phúc, Nghiệp, Ngôn.

Thần bẻn "bốc thơm"

Cảm ơn Cô Út.

Ðầu Xuân nếm mứt

Bùi ngọt đầy tô

Của Nha Ma Xô

Ăn hoài không chán.

Ðến giờ giải tán

Bịn rịn chia tay

Nán lại phút giây

Hẹn ngày tái ngộ.

Nay thần dâng sớ

Cầu xin Ngọc Hoàng

Cho nước Việt Nam

Dân an quốc thái.

Thần xin kính bái

Với cả hồ sơ

Phủ phục tung hô

Vạn tuế! Vạn tuế!

 

Ngày mùng chín tháng giêng năm Quý Mùi

 TÁO QUÂN SẮC TÔ CẨN TẤU

 

Trang Nhà Khóa 2 Còn Ðó Những Qua Ði NLM50 Âm Hưởng Blao Tung Cánh Chim Bay