Lời Trang Chủ: ược Anh Nguyễn Qu ịnh K1 cung cấp nguyn tc v cc bản dịch Việt, Anh, Php, ức về bi Hong Hạc Lu, Trang Nh NLM c nhờ Anh Trần Tuấn Kiệt K1 viết vi lời giới thiệu bi ny. Anh Kiệt đ viết rất sc tch sau khi đi vng cc nh sch ở Houston xem "cọp".  ể anh em NLM được đứng gần Tn , Ng Tất Tố v cc thi nhn khc, Anh Ph Minh Tm K2, cng họ với tin ng cởi hong hạc, cũng phỏng dịch bi thơ ny để ra mắt tiền nhn.  Mong cc bạn đng gp để cho gia ti tinh thần của chng ta ngy thm phong ph.  Anh L Quang Thưởng cũng c gởi bản dịch thơ dưới đy.

 

Dưới đy l bi bằng Anh Ngữ về Hong Hạc Lu ngy nay.

 

Hoàng Hạc Lâu

 

Hoàng Hạc Lâu, là một trong những thắng cảnh và cổ tích nỗi tiếng của Tỉnh Hồ Bắc, Trung Hoa, được dựng trên một gò cao.  ứng trên lầu mắt nhìn được cả một vùng sông Dương Tử, bao gồm bãi Hán Dương, Châu Anh-Vũ, Quy Sơn, Hạc Sơn. Người ta nói lầu này được hình thành từ thời Tam Quốc, mới đầu chỉ là một đồn quan sát quân sự nhỏ. Không biết có phải là lầu đã được xây trên vùng đất có vượng khí hay không mà lầu cang ngày càng rộng lớn, càng nguy nga sau mỗi lần trùng tu.  Lần trùng tu mới nhất là vào năm 1985.

 

Như vậy là HHL ngày nay không còn một tí gì là dấu vết của HHL xưa cũ ngoại trừ vị trí và cái tên để lại.  Sở dĩ lầu có tên Hoàng Hạc Lâu vì những truyền thuyết sau :

 

 1.  Xưa, Ph Văn Vỹ (hay là Vương Tử An) thành tiên cưỡi hạc đi chơi và đã đỗ ở đây.

2. Khi lầu này mới mở, có một đạo sĩ vào uống rượu, uống xong ra sân dơ tay lên trời vẫy. Một con hạc sà xuống và đạo sĩ cưỡi lên lưng con hạc bay đi trước mắt các thực khách.

3. Còn chuyện nữa là khi đạo sĩ uống rượu xong không có tiền trả mới vẽ một con hạc lên trên vách  và bảo chủ nhân rằng: "Khi có khách hãy kêu hạc xuống múa". Chủ quán nghe theo và từ đó quán chật khách vào uống rượu và xem hạc  vũ. Ít lâu sau, đạo sĩ trở lại hỏi chủ quán rằng:"Tiền thâu trong bấy nhiêu ngày đã bù được tiền rượu ta thiếu bửa trước hay chưa?"  Rồi cười vẫy hạc xuống cưỡi bay đi!

 

Lời  Bnh: Dĩ nhin l tiền do con Hạc lao động lm ra qu dư tiền rượu đi chứ!! Thần tin m cũng uống rượu ghi sổ nửa thiệt...hết ni!  Khoi l ở chỗ đ!  

Trần Tuấn Kiệt

 

 

Nguyên tác Thôi Hiệu

 

Từ Đường Thi của Trần Trọng Kim: Tương truyền Lý Bạch một hôm có đi qua Hoàng Hạc Lâu, thấy phong cảnh hữu tình, muốn phóng bút một vài câu thơ nhưng thấy bài Hoàng Hạc Lâu khắc ở trên vách bèn ngửa mặt than rằng:
     
     

Nhãn tiền hữu cảnh đạo bất đắc
Thôi Hiệu đề thi tại thượng đầu...

 

(Trước mắt có cảnh mà không thể nói được vì Thôi Hiệu đã có đề thơ ở trên rồi)

 

 

 

 

Dịch Nghĩa:
Hong Hạc Lu
(1)

 

Người xưa đ cưỡi hạc vng bay đi,(2)
Nơi đy chỉ cn lại lầu Hong Hạc
Hạc vng một khi bay đi đ khng trở lại
My trắng ngn năm vẫn phiu diu trn khng
Mặt sng lc trời tạnh, phản chiếu cy cối Hn Dương (3)r mồn một
Cỏ thơm trn bi Anh Vũ (4) mơn mởn xanh tươi
Trời về chiều tối, tự hỏi qu nh nơi đu?
Trn sng khi tỏa, sng gợn, khiến người sinh buồn!

(1) Ở pha ty nam thnh Vũ Xương
(2) Tục truyền Ph Văn Vĩ thnh tin, thường cưỡi hạc về nghỉ ở Hong Hạc lu
(3) Một địa điểm bn sng Dương Tử tỉnh Hồ Bắc
(4) Khu bi bến khc sng thuộc Vũ Xương tỉnh Hồ Bắc

 

Lầu Hong Hạc

 

Bản Dịch Tản Đ
Hạc vng ai cưỡi đi đu
M đy Hong Hạc ring lầu cn trơ
Hạc vng đi mất từ xưa
Nghn năm my trắng by giờ cn bay
Hn Dương sng tạnh cy by
Bi xa Anh Vũ xanh dầy cỏ non
Qu hương khuất bng hong hn
Trn sng khi sng cho buồn lng ai.

 

Bản Dịch Ng Tất Tố
Người xưa cưỡi hạc đ cao bay,
Lầu hạc cn sung với chốn nỵ
Một vắng hạc vng xa lnh hẳn,
Nghn năm my bạc vẩn vơ baỵ
Vng gieo bến Hn, ngn cy hửng,
Xanh ngắt chu Anh, lớp cỏ dầỵ
Trời tối qu hương đu t nhỉ ?
Đầy sng khi sng gợi niềm ty.

 

Bản Dịch Trần Trọng San

Người xưa cưỡi hạc bay đi mất,
Ring lầu Hong Hạc vẫn cn đy.
Hạc đ một đi khng trở lại,
Man mc mun đời my trắng bay.
Hn Dương sng tạnh, cy in thắm,
Anh Vũ bờ thơm, cỏ biếc dy.
Chiều tối, qu nh đu chẳng thấy
Trn sng khi sng gợi buồn ai.

 

Bản Dịch Văn Ton 1

Người xưa cưỡi hạc biết đi đu?
Hong hạc trơ đy một mi lầu.
Biền biệt hạc vng khng trở lại,
Phiu diu my trắng vẫn trn đầu.
Sng quang r nt Dương Hn thụ.
Cỏ mướt xanh mu Anh Vũ chu.
Qu cũ chiều t đu chẳng thấy.
Trn sng khi sng khiến ai sầu.

 

Bản Dịch L Quang Thưởng K5

Người xưa cởi hạc bay đi

Hạc chẳng quay về, trơ Hong hạc lu

My cn bay biết về đu

Hng cy in bng nước bờ Hn dương

Cỏ xanh mướt bi Vũ Xương

Chiều tn ngồi nhớ cố hương phương no

Qu người lng dạ nao nao

Khi sng man mc sng sầu mnh mng.

16-4-2003    

 

Hong Hạc Lu

 

Bản Dịch Vũ Hong Chương

 Xưa cnh hạc bay vt bng người
Nay lầu Hong Hạc cht thơm rơi
Vng tung cnh hạc, bay bay mi
Trắng một mầu my, vạn vạn đời
Cy bến Hn Dương cn nắng chiếu
Cỏ bờ Anh Vũ chẳng ai chơi
Gần xa chiều xuống, đu qu qun ?
Đừng giục cơn sầu nữa sng ơi !

 

Bản Dịch Khương Hữu Dụng

 Ai cưỡi hạc vng đi mất ht,
Trơ lầu Hong Hạc chốn ny thi !
Hạc vng một đi đ đi biệt,
My trắng ngn năm bay chơi vơi.
Sng tạnh Hn Dương cy sng ửng,
Cỏ thơm Anh Vũ bi xanh ngời.
Hong hn về đ, qu đu t ?
Khi sng trn sng no dạ người.

 

 Bản Dịch Nguyễn Khu

Cưỡi hạc người xưa đi đ lu,
Cn đấy Hong Hạc chỉ trơ lầu.
Hạc vng biền biệt từ xưa ấy,
My trắng lững lờ đứng mi sau.
Sng tạnh Hn Dương cy lắng bng,
Bi thơm Anh Vũ cỏ tươi mu.
Chiều buồn qu cũ nơi no nhỉ,
Khi sng trn sng giục khch sầu.

 

Bản Dịch Trần Trọng Kim

Người đi cưỡi hạc từ xưa,
Đất ny Hong Hạc cn lưu một lầu.
Hạc vng đi mất đ lu,
Ngn năm my trắng một mu mnh mng.
Hn Dương cy bng lng sng,
Bi kia Anh Vũ cỏ trng xanh r.
Chiều hm lai lng lng qu,
Khi bay sng vỗ ủ nỗi sầu.

 

Bản Dịch Văn Ton 2

Người xưa cưỡi hạc bay đi,
Trơ lầu Hong Hạc cn g nữa đu!
Một đi hạc chẳng quay đầu,
Ngn năm my trắng một mu phiu diu.
Hn Dương cy cối mỹ miều,
Bi xa Anh Vũ, bng chiều cỏ xanh.
Hong hn đu bng qu mnh?
Khi lan sng nước, buồn tnh ai người
?

 

Bản Dịch Ph Minh Tm K2

Hạc vng đạo sĩ đ cao bay

ể lại lầu trơ tại chốn nầy

My trắng tri tri từ mun thuở

Hong hạc bao giờ trở lại đy

Hn Giang nh nhấp trong chiều nắng

Bn đồi Anh Vũ cỏ vờn cy

Chiều xuống, cố hương no đu thấy

Sng biếc ba đo gợi đắng cay.

 8-3-2003       

Home Longings
translated by H.A. Giles

Here a mortal once sailed up to Heaven on a crane,
And the Yellow-Crane Kiosque will for ever remain;
But the bird flew away and will come back no morẹ
Though the white clouds are there as the white clouds of yore.
Away to the east lie fair forests of trees,
From the flowers on the west comes a scent-laden breeze,
Yet my eyes daily turn to their far-away home,
Beyond the broad River, its waves, and its foam.

H. A. Giles (Chinese poetry in English verse, London, 1898)Le Pavillon de la Grue Jaune
translated by P. Demiville

Mont sur une grue jaune, jadis, un homme s'en alla pour toujours;
Il ne resta ici que le Pavillon de la Grue Jaunẹ
La grue jaune, une fois partie, n'est jamais revenue;
Depuis mille ans les nuages blancs flottent au ciel, perte de vuẹ
Par temps clair, sur le Fleuve, on distingue les arbres de Han Yang;
Sur l'Ile des Perroquets, les herbes parfumes forment d'pais massifs.
Voici le soir qui tombẹ O donc est mon pays natal ?
Que la brume et les vagues sont tristes sur le Fleuve!

P. Demiville (Anthologie de la posie chinoise classique, Gallimard, Paris, 1962)Der Turm zum Gelben Kranich
translated by G. Debon

Auf seinem gelben Kranich flog der Weise vorseiten fort.
Der Turm zum gelben Kranich blieb allein am leeren Ort.
Und ist der Kranich einmal fortgeflogen, bleibt er uns weit.
Die Wolken aber fluten still dahin in Ewigkeit.
Dort berm Strom, ganz klar, sieht man die Bume von Han-yang blhn;
Und auf dem Papageiensand der Grser duftendes Grn.
Die Sonne sinkt hinab. Sag mir, wo liegt der Heimat Erde ?
Das Nebelwogen auf dem Strome macht, da ich beklommen werdẹ

G. Debon (Lyrik des Ostens : China, Mnchen, 1962)

 

 

Yellow Crane Tower

 

Yellow Crane Tower is an imposing temple overlơking the Yangzi River. Situated at the top of Sheshan (Snake Hill), in Wuchang, the tower was originally built at a place called Yellow Crane Rock projecting over the water, hence the name. Over the centuries the tower was destroyed by fire many times, but its popularity with Wuhan residents ensured that it was always rebuilt. The current tower was completed in 1985 and its design was copied from a Qing dynasty (1644-1911) picture. The tower has 5 stories and rises to 51 meters

 

Lầu Hong Hạc năm 1985 nhn về cầu trn sng Dương Tử

(168ft).  Covered with yellow glazed tiles and supported with 72 huge pillars, it has 60 upturned eaves layer upon layer. It is an authentic reproduction of both the exterior and interior design, with the exception of the addition of air-conditioning and an elevator.

 

Legend goes that that here used to be a wine-shop opened by a young man surnamed Xin. One day, a Taoist priest, in order to thank the man for his favor of free wine, drew a magic crane on the wall and told it to dance on hearing claps. Since then, thousands of people came to see the spectacle and the wine shop was always full of guests. After 10 years, when the Taoist priest's revisit the wine shop, he played the flute and then rode on the crane to the sky. In order to memorize the supernatural encounter and the priest, the Xins built a tower here named Yellow Crane Tower.

 

According to records, the tower was first built in 223 A.D during the Three Kingdoms period (220-280). After completion, the tower once served as a gathering place for celebrities and poets to make merry and compose poetry. It was estimated that up to the Tongzhi Reign of the Qing dynasty, as many as 300 poems about the tower had been found in the historical literature, in which "Yellow Crane Tower" wrote by Cui Hao, a famous poet of Tang dynasty (618-907) made the tower well known throughout China.

 

Destroyed many times in successive dynasties, the tower was rebuilt time and again until 100 years ago when it was for the last time reduced to ashes. The present tower is the result of four years of construction beginning in 1981. The tower, 51.4 meters high, is five-storied with yellow tiles and red pillars, overlapping ridges and interlocking eaves, more magnificent than the old one. The ground floor of the new is 20 meters wide in each side and the old tower is only 15 meters wide. Therefore we can say that Yellow Crane Tower has been reconstructed instead of being renovated.

 

Trang Nh NLM sưu tầm

 

 

 

Yellow Crane Tower

 

Past person already gone yellow crane away
Here only remain yellow crane tower
Yellow crane once gone not return
White cloud 1000 years sky leisuredly
Clear river clear Hanyang tree
Fragrant grass parrot islet
Day dusk homeland pass what place be
Mist water river on become person sorrow

 

Hung H Lu (Pinyin)

X rn y chng hung h q
C d kng y hung h lu
Hung h y q b f fn
Bi yn qin zi kng yu yu
Qng chun l l hn yng sh
Fng co q q yng w zhu
R m xing gun h ch sh
Yn b jing shng sh rn chu

 

The yellow crane has long since gone away,
All that here remains is yellow crane tower.
The yellow crane once gone does not return,
White clouds drift slowly for a thousand years.
The river is clear in Hanyang by the trees,
And fragrant grass grows thick on parrot isle.
In this dusk, I don't know where my homeland lies,
The river's mist-covered waters bring me sorrow.

 

 

Trang Nh NLM Tuyển Tập 50 Năm Kỷ Yếu Hnh Ảnh 50 Năm