N ỨC   N Ở   T I ẾN G   Đ ỜI
Gửi Phí minh Tâm

 

1.Đã một lần gẫy đổ
Giờ thêm lần thứ hai
Đời sao quá bể khổ
Đời sao quá trần ai !

2. Biết nói gì với Anh
Khi không đang yên lành
Thì bổng như trời xập
Tan nát một cuộc tình. 

3. Vợ yêu nay không còn
Lòng đau đớn vô cùng
Nghe tim côi rên xiết
Nghe đôi mắt khóc thầm.

4. Ích gì câu an ủi
Ích gì lời chia buồn
Bởi niềm đau quá lớn
Nghiền nát cả linh hồn.

5. Anh là người bất khuất
Ngã xuống lại đứng lên
Bạn bè đều mong muốn
Anh sớm bớt ưu phiền.

6.Đâu còn hơi mà khóc
Đâu còn sức mà than
Bởi trùng trùng tang tóc
Và lớp lớp kinh hoàng.

7.- Đang vượt qua núi nhớ
Để tìm về biển quên
Nghe tiếng đời nức nở
Lòng Anh bổng bình yên.

8.- Xin cám ơn cuộc đời
Vì đời là bể khổ
Và tiếng đời nức nở
Đã phục sinh một người....

 

Dallas, ngày 3 tháng 1 năm 2004
Bùi văn Thăng