B À I   L Ụ C  B Á T  B U ỒN
----ooOoo---

 

- Viết cho anh Phí minh Tâm
- Gửi chị Nghiêm Thị Tuyết qua không gian.

Khổ đau là khổ đau nào ?
Bao nhiêu nhân thế tại sao riêng mình ?

Cơ cầu chi kiếp nhân sinh !
Đường về chung lối sao tình vội đi ?
Không lời mà cũng biệt ly !
Con đò miên viễn chở chi thảm sầu !
Thà như ngày tháng mưa ngâu,
Mỗi năm còn được gặp nhau một lần !
Từ nay giử nhiệm mẫu thân,
Bao tầng hương khói , mấy lần nĩ non !
Cha già mòn mỏi ôm con,
Lại lo nhiều nỗi vuông tròn tiếp theo.
Giữa dòng giông bão đơn neo,
Nghe như tiếng vọng ai kêu bên trời .
Lạnh buồn trong ánh đêm vơi ,
Rưng rưng mưa tuyết , lời lời trăng sao !

Khổ đau là khổ đau nào ?
Bao nhiêu nhân thế , niềm đau riêng mình !

Cao Yên Tuấn 
( cuối 2003 )